Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Zawsze Razem"

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Zawsze Razem"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
518 463 307
Adres rejestrowy
Ulica
Młyńska 11
Kod pocztowy
77-100
Miejscowość
Bytów
Województwo
POMORSKIE
Powiat
bytowski
Gmina
Bytów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000332853
REGON
22083676800000
NIP
842-17-36-725
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2010
Ludzie
Liczba członków
33
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest popularyzacja wiedzy o Ziemi Bytowskiej, Polsce i Unii Europejskiej w szczególności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, profilaktycznej, kulturalnej i promocyjnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i
pomocy w realizacji przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych na rzecz dzieci i młodzieży, środowiska szkolnego i lokalnego.

Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie:

 1. Prowadzenie oraz wspieranie informacji i edukacji ekologicznej jak również innych działań przyczyniających się do ochrony środowiska naturalnego.
 2. Prowadzenie i wspieranie informacji o edukacji regionalnej mających na celu ochronę dóbr kultury i tradycji i poszerzania wiedzy o Ziemi Bytowskiej i Pomorzu.
 3. Oddziaływanie i wspomaganie rozwoju sztuki, kultury, sportu, edukacji, nauki i wychowania.
 4. Wspieranie tożsamości i kultury mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Ziemię Bytowską.
 5. Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 6. Działania rozwijające turystykę i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
 7. Upowszechnianiu wiedzy o Unii Europejskiej i innych krajach.
 8. Propagowanie postaw tolerancji, współpracy i integracji między różnymi społecznościami lokalnymi
 9. Kształtowanie właściwych postaw postępowania i działalności z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym.
 10. Wspierania przedsiębiorczości i promowanie aktywnych postaw.
 11. Wspieranie wolontariatu.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
edukacja kulturalna
porządek, bezpieczeństwo publiczne
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Piotr Bielski, wiceprezes
Jolanta Turzyńska, wiceprezes
Lucyna Wasielewska, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej