Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich "Dolina Rawki" w likwidacji

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich "Dolina Rawki" w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
Telefon
662 058 298
Adres rejestrowy
Ulica
Sokołów 21
Kod pocztowy
99-417
Miejscowość
Sokołów
Województwo
łódzkie
Powiat
skierniewicki
Gmina
Bolimów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000329872
REGON
10068690000000
NIP
836-18-27-854
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem głównym stowarzyszenia jest działanie na rzecz kobiet wiejskich i ich rodzin oraz wspieranie, organizowanie inicjatyw poszerzających doświadczenia kulturalne, edukacyjne, społeczne i integracyjne mieszkańców wsi. Celami pośrednimi są: krzewienie wśród społeczeństwa zamiłowania do kultury, tradycji i folkloru poprzez popularyzowanie wiedzy o miejscowościach: Podsokołów, Sokołów, Jasionna oraz innych z terenu gminy Bolimów; współpraca i pomoc dla kół gospodyń wiejskich i innych organizacji działających na wsi; obrona praw, reprezentowanie interesów i działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet - szczególnie wiejskich i ich rodzin; wspomaganie aktywności społeczno-kulturalnej, edukacyjnej i integracyjnej w regionie; współpraca z organizacjami społecznymi, oświatowymi, samorządowymi oraz przedstawicielami przedsiębiorców; zwiększanie atrakcyjności turystycznej miejscowości i regionu w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego; przeciwdziałanie zjawisku marginalizacji i wykluczenia społecznego; wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości oraz aktywności zawodowej; pobudzanie aktywności i zaangażowania środowiska lokalnego; propagowanie idei partnerstwa i współpracy; działanie na rzecz realizacji celów programów rozwoju obszarów wiejskich, w tym leader; promocja walorów lokalnych na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym; podnoszenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej oraz ochrona środowiska naturalnego; promowanie idei wolontariatu i aktywizowanie wolontariuszy na rzecz rozwoju lokalnego; pomoc najbardziej potrzebującym i najuboższym; wspieranie rozwoju intelektualnego, moralnego i fizycznego dzieci i młodzieży; przeciwdziałanie skutkom patologii społecznych, w szczególności alkoholizmowi i narkomanii; popularyzację walorów przyrodniczo-krajobrazowych, ochrony środowiska oraz dziedzictwa kulturowego. Dodatkowym celem stowarzyszenia jest podnoszenie wiedzy i poziomu intelektualnego, kulturalnego i moralnego członków stowarzyszenia.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
animowanie działań wspólnot lokalnych
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej