Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Stowarzyszenie "Szczytowiaki"
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Szczyty 45a
Kod pocztowy
26-800
Miejscowość
Szczyty
Województwo
mazowieckie
Powiat
białobrzeski
Gmina
Białobrzegi
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000331251
REGON
14188894400000
NIP
798-14-60-471
Rok powstania
2009
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie realizuje następujące cele: 1. Aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców wsi Szczyty i gminy Białobrzegi, 2. Przyczynianie się do podnoszenia poziomu edukacji i kultury, 3. Inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska oraz zabytków architektury i krajobrazu, 4. Wspieranie wszelakich form współpracy z samorządem lokalnym różnych szczebli, 5. Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i zjawisku patologii społecznej, 6. Działalność na rzecz zwiększenia aktywności kobiet w życiu społecznym i gospodarczym, 7. Podejmowanie i inicjowanie działań na rzecz aktywnych form wypoczynku, 8. Wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 9. Wspieranie działalności kulturalno-oświatowej, 10. Wspieranie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu, 11. Wspieranie inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa, porządku i estetyki wsi, 12. Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji, dóbr kultury, nauki i techniki dzieci i młodzieży, 13. Wspieranie i organizowanie działań na rzecz edukacji młodzieży, kształcenia ustawicznego osób dorosłych, 14. Pomoc dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, 15. Pomoc dla osób starszych, chorych i opuszczonych, 16. Promocja i organizacja wolontariatu, 17. Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych i grup obywatelskich, 18. Wspieranie inicjatyw ważnych dla społeczności lokalnej i darczyńców.

Reklama
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej