Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Stowarzyszenie "Emilia"
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
880 293 485
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
nie ma ustalonych godzin, zapraszamy do kontaktu telefonicznego
Ulica
Pakosław 71
Kod pocztowy
64-310
Miejscowość
Pakosław
Województwo
wielkopolskie
Powiat
nowotomyski
Gmina
Lwówek
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudniona
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
biuro znajduje się w prywatnym domu
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000313679
REGON
300936933
NIP
7881959099
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2018
Ludzie
Liczba członków
10
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
zadzwoń, zapytaj, porozmawiamy

880 293 485

nie ma ustalonych godzin

Prowadzone działania:

Zorganizowaliśmy odpłatne zajęcia karate i aerobiku oraz bezpłatne badanie wzroku dla 54 osób pod kątem doboru okularów. Podjęliśmy działania w kierunku założenia we wsi (Pakosław) Spółdzielni Socjalnej dla osób długotrwale bezrobotnych. Od lutego 2009 do listopada 2010 trwały działania zakończone rejestracją Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej "EURO-PA" numer KRS369342, chcemy produkować żywność oraz podjąć także inną działalność gospodarczą; stowarzyszenie prowadziło także w roku 2010 działalność profilaktyczną z tematu szkodliwości uzależnień.

Od 2011 do 2013 stowarzyszenie koncentrowało się na działaniach na rzecz budowania demokracji, uświadamiania lokalnej społeczności z udziałem lokalnej gazety.

W 2014 stowarzyszenie złożyło projekt i otrzymało dotację z MPiPS w ramach PO FIO 2014, aktualnie realizujemy projekt. Projekt został szczęśliwie zakończony, rozliczony. Znaleźliśmy się też w wydanym przez MRPiPS Atlasie Dobrych Praktyk FIO 2014.

W 2015 nie udało się pozyskać dotacji, mimo złożonych wniosków. Natomiast zorganizowana została wycieczka dla 50 osób do Zielonej Góry na Święto Winobrania.

W 2016 roku otrzymaliśmy dotację z MRPiPS w ramach P FIO 2016 w wysokości 49.699,00 zł na projekt "Moje dwie ojczyzny". Projekt został zrealizowany, a dotacja rozliczona.

Również w 2016 roku otrzymaliśmy dotację z Powiatu Nowotomyskiego na projekt "Śladami Emilii Sczanieckiej" w wys. 500,00 zł. Projekt został zrealizowany, a dotacja rozliczona.

W roku 2017 otrzymaliśmy dotację z Powiatu Nowotomyskiego na projekt "Mam talent - muzyka" w wysokości 500,00 zł. Projekt został zrealizowany a dotacja rozliczona.

W roku 2018 otrzymaliśmy trzy dotacje na projekty : "Mam talent – muzyka II" w wys. 400,00 zł , "Rowerowy czas relaksu" w wys. 650,00 zł , "Senior bezpieczny, świadomy, zadowolony we współczesnym świecie" w wys. 650,00 zł. Projekty zostały zrealizowane, a sprawozdania złożone.

W 2018 zostały przeprowadzone trzy wywiady z utalentowanymi młodymi osobami z terenu Powiatu Nowotomyskiego. Wywiady przeprowadzała młodzież, materiały zostały zamieszczone na fb i YouTube. Po raz pierwszy został wydany KALENDARZ (na 2019).

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Stowarzyszenie prowadzeni działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie: 1) organizowanie wyjazdów, wycieczek, spotkań, pogadanek, imprez artystycznych, innych propozycji skierowanych dla osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych ( 94.99.Z ) PKD 2) organizowanie i finansowanie zajęć rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych oraz innych dla dzieci i młodzieży (93.29.Z ) PKD 3) planowanie, opracowywanie i realizacja programów w zakresie edukacji nieformalnej dotyczącej zdrowego stylu życia ( 86.90.E ) PKD 4) pomoc w nauce dzieciom i młodzieży ( 85.59.B ) PKD 5) organizowanie szkoleń, warsztatów, spotkań, prelekcji, konferencji, wyjazdów, wycieczek, konkursów, innych imprez jako formy edukacji nieformalnej ( 85.59.B ) PKD 6) działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego ( 85.59.B ) PKD 7) organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań dyskusyjnych, szkoleń, wyjazdów studyjnych w tym zagranicznych ( 94.99.Z ) 8) wspomaganie i organizacja inicjatyw w celu ochrony dziedzictwa narodowego ( 94.99.Z ) PKD 9) działania na rzecz edukacji ekologicznej, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego ( 85.59.B ) PKD 10) działania na rzecz turystyki i krajoznawstwa ( 79.12.Z ) PKD 11) działania na rzecz porządku publicznego i bezpieczeństwa ( 85.60.Z ) PKD 12) opracowywanie i realizacja projektów odpowiadających na aktualne problemy w zakresie patologii społecznych, ratownictwa i ochrony ludności ( 94.99.Z ) PKD (85.59.B ) PKD 13) działania na rzecz upowszechniania i ochrony praw konsumenta ( 94.99.Z )PKD 14) organizowanie imprez, koncertów, konkursów i innych działań mających na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia ( 94.99.Z ) PKD 15) działalność wydawnicza, medialna, komunikacja, produkcja filmowa związana z realizacją celów i promocją Stowarzyszenia ( 94.99.Z ) PKD 16) współpraca międzyregionalna i międzynarodowa z innymi osobami i podmiotami ( 94.99.Z ) PKD 17) współpraca ze szkołami, z samorządami, organizacjami pozarządowymi, mediami ( 94.99.Z ) PKD 18) współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia (94.99.Z ) PKD 19) współpraca z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia (94.99.Z ) PKD 20) inicjowanie i popieranie wymiany z zagranicą osób i idei (94.99.Z ) PKD

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
rekreacja, wypoczynek
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
porządek, bezpieczeństwo publiczne
promocja regionu
edukacja ekologiczna
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa konsumentów
status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Zarząd

Kornelia Mazurczak, prezes
Bernadeta Łuczak, skarbnik
Małgorzata Pawłowska, sekretarz
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
95 9058 0000 0020 0209 0737 0005
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej