Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenie "Dębina" w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
Telefon
76 838 21 55
Adres rejestrowy
Ulica
Jakubów 3
Kod pocztowy
59-160
Miejscowość
Jakubów
Województwo
dolnośląskie
Powiat
polkowicki
Gmina
Radwanice
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000313595
REGON
02091856700000
NIP
502-00-83-612
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele działań:

szeroko rozumiana działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w tym aktywne włączanie się do poprawy jakości infrastruktury technicznej i powodującej poprawę jakości życia mieszkańców na wsi; - ochrona przyrody i krajobrazu; - prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez kulturalnych oraz innych działań na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych; - upowszechnianie turystyki, rekreacji i sportu; - działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; - ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; - promowanie udziału organizacji pozarządowych w budowie społeczeństwa obywatelskiego; - wspieranie społecznej aktywności obywateli; - integrowanie organizacji pozarządowych; - promowanie współdziałania z samorządem terytorialnym; - promocja zdrowia i zdrowego stylu życia; - szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury; - organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży; - integracja środowisk lokalnych; - działania w kierunku ograniczania bezrobocia.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej