Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin "Nowe Perspektywy"

Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin "Nowe Perspektywy"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
695 896 276
Adres rejestrowy
Ulica
Trablice 126b
Kod pocztowy
26-624
Miejscowość
Trablice
Województwo
mazowieckie
Powiat
radomski
Gmina
Kowala
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000457851
REGON
14664033800000
NIP
948-25-99-051
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2017
Ludzie
Liczba członków
23
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

 1. Głównym celem Stowarzyszenia jest wszechstronna działalność mająca na celu wspieranie i edukację rodzin potrzebujących pomocy, przyczyniająca się do zapobiegania przedwczesnemu porzucaniu nauki oraz podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych.
 2. Celami statutowymi Stowarzyszenia są ponadto:
  1) działalność edukacyjno-oświatowa i naukowa
  2) działanie na rzecz zapobiegania dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, rasę, wyznanie, niepełnosprawność, status społeczny
  3) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  4) działalność kulturalna z zakresu sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  5) pomoc społeczna
  6) działalność dobroczynna i charytatywna
  7) ochrona środowiska, ekologia, ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  8) ochrona i promocja zdrowia
  9) wspieranie osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacja zawodowa i społeczna inwalidów
  10) integracja i reintegracja społeczna i zawodowa
  11) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
teatr
sztuki wizualne, wzornictwo
literatura, czasopisma
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Monika Górecka-Grzywacz, Wiceprezes
Monika Dudek, Prezes
Jerzy Barański, Członek Zarządu
Barbara Kogut, Skarbnik
Maria Grychtal, Sekretarz
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej