Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy warto być OPP? Standardy, obowiązki, przywileje Wszystkie informacje w jednym miejscu. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii "Poczekajka"

Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii "Poczekajka"
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
885 757 501
Telefon
81 525 25 58 wew. 357
Adres rejestrowy
Ulica
Aleja Kraśnicka 76
Kod pocztowy
20-718
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000312130
REGON
06039827200000
NIP
7123136485
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2008
Ludzie
Liczba członków
100
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Wesprzyj Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii "Poczekajka"

przekaż darowiznę

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu środowiska zebranego przy parafii pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka w Lublinie, a w szczególności:

1) Współdziałanie w integracji ogółu środowiska skupionego przy parafii;
2) Dbanie o podniesienie kultury życia codziennego społeczności;
3) Szerzenie kultury i etyki katolickiej wśród społeczeństwa;
4) Współdziałanie w organizowaniu opieki i pomocy społecznej na rzecz parafian kościoła i innych osób znajdujących się w potrzebie.

Stowarzyszenie osiąga swoje cele poprzez:

1) organizowanie imprez oraz zespołów pracujących dla społeczności zebranej przy parafii pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka z Asyżu w Lublinie, w szczególności na terenie "Poczekajki";
2) podejmowanie i wspieranie inicjatyw promujących zdrowy oraz wolny od wszelkiego rodzaju uzależnień styl życia;
3) prowadzenie świetlicy dla dzieci na terenie parafii;
4) wspieranie inicjatyw grup parafialnych oraz parafialnego Caritas;
5) organizację "Dni parafii";
6) wspieranie prac remontowych obiektów sakralnych parafii;
7) organizowanie różnorodnych form wypoczynku oraz pielgrzymek;
8) współdziałanie z organizacjami samorządowymi i organami administracji państwowej w zakresie uzyskania pomocy i wsparcia dla działań pożytku publicznego realizowanych przez Stowarzyszenie;
9) współpracę i wspieranie Wyższego Seminarium Duchownego Braci Mniejszych Kapucynów;
10) pozyskiwanie sponsorów na działania statutowe Stowarzyszenia;
11) współpracę z fundacjami i organizacjami mającą na celu gromadzenie funduszy;
12) nieodpłatne świadczenie przez członków Stowarzyszenia usług w zakresie poradnictwa i wsparcia: pedagogicznego, psychologicznego, zawodoznawczego, prawnego, medycznego, w ramach prowadzonej "poradni rodzinnej", działalność informacyjna, konsultacyjna, terapeutyczna, psychoedukacyjna, szkoleniowa;
13) wspieranie rodzin, osób samotnych, dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej patologią społeczną, prowadzenie działalności opiekuńczej, charytatywnej i profilaktycznej przeciwdziałającej wykluczeniu społecznemu w ramach "aktywnej integracji";
14) podejmowanie działań na rzecz rozwoju wolontariatu, w szczególności jako środka wychowania dzieci i młodzieży w duchu wrażliwości społecznej;
15) promowanie, propagowanie kultury i organizację wydarzeń kulturalnych: paneli dyskusyjnych, festiwali, koncertów, konkursów, wystaw, warsztatów, spektakli i spotkań autorskich w ramach Franciszkańskiego Centrum Promocji Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie;
16) organizowanie przedsięwzięć mających na celu pielęgnowanie pamięci o przeszłości, w szczególności o wydarzeniach i osobach, które wpłynęły na historię państw, narodów, regionów i społeczności lokalnych;
17) kształtowanie postaw proekologicznych, edukację, propagowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska;
18) wspieranie czytelnictwa poprzez organizowanie spotkań i konkursów czytelniczych;
19) organizowanie imprez sportowych, w tym mistrzostw w piłkę nożną o "Puchar Niepokalanej" oraz wspieranie krzewienia kultury fizycznej.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
animowanie działań wspólnot lokalnych
Odbiorcy działań

Zarząd

Adam Kruk, Prezes Zarządu
Mirosław Ferenc, Wiceprezes Zarządu
Marcin Krzysztofik, Sekretarz Zarządu
Joanna Kontnik, Skarbnik
Renata Mazur, Członek Zarządu
Tomasz Bortacki, Członek Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
25124025001111001020154654
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej