Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Stowarzyszenie Amistad
Kontakt
Telefon
781 947 406
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
pon. - pt. w godz. 9.00 - 16.00, po godz. 16.00 kontakt telefoniczny i sob. - niedz. dyżur do godz. 22.00
Ulica
Staszica 7
Kod pocztowy
99-300
Miejscowość
Kutno
Województwo
łódzkie
Powiat
kutnowski
Gmina
Kutno
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Brak dostępu dla wózków inwalidzkich.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000316133
REGON
10059877300000
NIP
775-25-98-618
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
15
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest:

  • prowadzenie działalności społecznie użytecznej,
  • ochrona zdrowia społeczeństwa,
  • wszechstronna pomoc świadczona na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie (osób uzależnionych od narkotyków, alkoholu, innych środków psychoaktywnych, osób dotkniętych innymi uzależnieniami oraz osób zagrożonych tymi uzależnieniami, nieprzystosowanych społecznie, matek samotnie wychowujące dzieci, bezdomnych, żyjących z HIV, dzieci i rodziny dysfunkcyjne oraz środowisk społecznie zaniedbanych, osób chorych, starszych zniedołężniałych, uchodźców politycznych).

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
teatr
sztuki wizualne, wzornictwo
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą

Zarząd

Marta Dusza, Skarbnik
Artur Bogusławski, Sekretarz
Maria Jagodzińska, Prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej