Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie "Bliżej Ciebie" przy Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy

Stowarzyszenie "Bliżej Ciebie" przy Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
74 852 14 85
Telefon
74 852 14 85
Adres rejestrowy
Ulica
Rotmistrza Witolda Pileckiego 3
Kod pocztowy
58-100
Miejscowość
Świdnica
Województwo
dolnośląskie
Powiat
świdnicki
Gmina
Świdnica
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000317134
REGON
02086873400000
NIP
884-26-78-304
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2008
Ludzie
Liczba członków
207
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie jest powołane dla organizacyjnego i merytorycznego wspierania działań wychowawczo-opiekuńczych, edukacyjnych i rehabilitacyjnych wobec osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Prowadzone działania:
-Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych.
-Działalność na rzecz propagowania idei otwartego społeczeństwa w stosunku do osób niepełnosprawnych i dbałość o zapewnienie należnych im praw wynikających z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.
-Wielokierunkowa rehabilitacja osób niepełnosprawnych.
-Pomoc rodzinom osób niepełnosprawnych oraz reprezentowanie ich interesów.
-Działania na rzecz aktywnego i godnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Promocja i organizacja wolontariatu.
-Działania wspomagające rozwój wspólnot, społeczności szkolnej.
-Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
-Ochrona i promocja zdrowia.
-Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży .
-Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
-Wspieranie wybranych zadań statutowych Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy ze szczególnym uwzględnieniem:
a) rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych,
b) organizowania specjalistycznej pomocy i opieki medycznej oraz pozyskiwania dóbr i właściwego sprzętu rehabilitacyjnego,
c) dostępu do kultury i rekreacji
-Rozszerzanie działalności stowarzyszenia i Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy poprzez współorganizację:
a) wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
b) warsztatów terapii zajęciowej
c) środowiskowego domu samopomocy
d) rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Ewa Jadwinczyn, sekretarz
Sylwia Rawska, skarbnik
Agnieszka Niedzielska-Kurjata, wiceprezes
Małgorzata Otoka, wiceprezes
Mariusz Maluha, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej