Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie "Bliżej Ciebie" przy Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy

Stowarzyszenie "Bliżej Ciebie" przy Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
74 852 14 85
Telefon
74 852 14 85
Adres rejestrowy
Ulica
Rotmistrza Witolda Pileckiego 3
Kod pocztowy
58-100
Miejscowość
Świdnica
Województwo
dolnośląskie
Powiat
świdnicki
Gmina
Świdnica
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000317134
REGON
02086873400000
NIP
884-26-78-304
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2008
Ludzie
Liczba członków
207
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie jest powołane dla organizacyjnego i merytorycznego wspierania działań wychowawczo-opiekuńczych, edukacyjnych i rehabilitacyjnych wobec osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Prowadzone działania:
-Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych.
-Działalność na rzecz propagowania idei otwartego społeczeństwa w stosunku do osób niepełnosprawnych i dbałość o zapewnienie należnych im praw wynikających z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.
-Wielokierunkowa rehabilitacja osób niepełnosprawnych.
-Pomoc rodzinom osób niepełnosprawnych oraz reprezentowanie ich interesów.
-Działania na rzecz aktywnego i godnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Promocja i organizacja wolontariatu.
-Działania wspomagające rozwój wspólnot, społeczności szkolnej.
-Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
-Ochrona i promocja zdrowia.
-Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży .
-Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
-Wspieranie wybranych zadań statutowych Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy ze szczególnym uwzględnieniem:
a) rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych,
b) organizowania specjalistycznej pomocy i opieki medycznej oraz pozyskiwania dóbr i właściwego sprzętu rehabilitacyjnego,
c) dostępu do kultury i rekreacji
-Rozszerzanie działalności stowarzyszenia i Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy poprzez współorganizację:
a) wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
b) warsztatów terapii zajęciowej
c) środowiskowego domu samopomocy
d) rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Ewa Jadwinczyn, sekretarz
Sylwia Rawska, skarbnik
Agnieszka Niedzielska-Kurjata, wiceprezes
Małgorzata Otoka, wiceprezes
Mariusz Maluha, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej