Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Fundacja Biuro Projektów Lokalnych
Zakończyła działalność
Kontakt
Adres rejestrowy
Kod pocztowy
96-200
Miejscowość
Rawa Mazowiecka
Województwo
łódzkie
Powiat
rawski
Gmina
Rawa Mazowiecka
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000314001
REGON
10059637200000
NIP
835-15-78-467
Rok powstania
2008
Rok zakończenia działalności
2019
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misją Fundacji Biuro Projektów Lokalnych jest profesjonalne wspieranie organizacji pozarządowych z powiatu rawskiego w ich działalności na rzecz wspólnego dobra. Pomagamy fundacjom i stowarzyszeniom w osiągnięciu długoterminowej stabilności finansowej.

Fundacja powstała w odpowiedzi na najważniejsze problemy, z jakimi zmagają się organizacje pozarządowe w Polsce:

  • Trudności w zdobywaniu funduszy lub sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań organizacji,
  • Nadmiernie skomplikowane formalności związane z korzystaniem ze środków grantodawców, sponsorów lub funduszy Unii Europejskiej,
  • Brak osób gotowych bezinteresownie angażować się w działania organizacji.

Prowadzone działania
Fundacja wspiera lokalne wspólnoty i społeczności oraz organizacje pozarządowe poprzez:
a) organizowanie i współfinansowanie seminariów, szkoleń, konferencji i wyjazdów studyjnych,
b) prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej, doradczej, wydawniczej, organizacyjnej i usługowej na ich rzecz,
c) fundowanie dotacji i grantów oraz wspomaganie w pozyskiwaniu funduszy na działalność,
d) promowanie dialogu i współpracy pomiędzy sektorem państwowym, samorządowym, prywatnym i pozarządowym,
e) promowanie i organizowanie wolontariatu na ich rzecz.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
06.10.2011
Pierwsze organizacje pozarządowe z powiatu rawskiego kończą przygotowywanie swoich strategii rozwoju na najbliższe lata. Dokumenty te opracowywane są podczas warsztatów realizowanych w ramach Rawskiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych.

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej