Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenie Pro Civitas w Piekoszowie
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
666 176 994
Adres rejestrowy
Ulica
Częstochowska 103
Kod pocztowy
26-065
Miejscowość
Piekoszów
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
kielecki
Gmina
Piekoszów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000299505
REGON
26021738200000
NIP
959-18-13-081
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
35
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie ma na celu:

 1. Działanie na rzecz rozwoju Piekoszowa oraz regionu świętokrzyskiego jako znaczącego ośrodka gospodarczego, kulturalnego i społecznego;
 2. Aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych w zakresie uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym;
 3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, patologiom społecznym oraz dyskryminacji na tle płci, koloru skóry, przekonań lub wyznawanej religii;
 4. Działanie na rzecz ogólnego rozwoju kulturalno - oświatowego oraz gospodarczegooparciu o polską tradycję i wartości;
 5. Urzeczywistnianie działań mających na celu budowę i upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego w ramach demokratycznego państwa prawnego;
 6. Działanie na rzecz idei integracji europejskiej, promocji funduszy strukturalnych oraz funduszu spójności, a także stymulowanie rozwoju regionu poprzez wykorzystanie środków wspólnotowych;
 7. Propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego, działanie nastawione na powszechny dostęp do informacji oraz wspieranie wzrostu innowacyjności we wszystkich dziedzinach życia społecznego.
 8. Organizowanie przewidzianych prawem i dobrymi obyczajami oraz nie naruszającymi porządku publicznego form nacisku obywatelskiego na działalność instytucji publicznych;
 9. Wspieranie inicjatyw w zakresie aktywizacji podmiotów gospodarczych;
 10. Promocja idei ekonomii społecznej oraz podejmowanie działań związanych z rozwojem tej idei;
 11. Działalność mającą na celu tworzenie oraz rozwój : sieci, związków stowarzyszeń, federacji i lokalnych grup działania.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
pomoc Polonii i Polakom za granicą
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej