Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenie My-Poznaniacy
Kontakt
Telefon
609 655 106
Adres rejestrowy
Ulica
Święty Marcin 81/82 lok. 353
Kod pocztowy
61-809
Miejscowość
Poznań
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Poznań
Gmina
Poznań
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000305396
REGON
30087818200000
NIP
779-23-39-082
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
53
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celami działania Stowarzyszenia są:

 1. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta Poznania i aglomeracji poznańskiej, w szczególności w zakresie ładu przestrzennego, zrównoważonego transportu, ochrony środowiska przyrodniczego, na rzecz sprawiedliwego społeczeństwa i zrównoważonej, lokalnej gospodarki, dla wspierania kultury w przestrzeni miasta.
 2. Dążenie do zagwarantowania mieszkańcom Poznania „prawa do miasta”, przyczynianie się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie rozwoju demokracji miejskiej w Poznaniu.
 3. Rozpoznawanie problemów lokalnych społeczności i różnych środowisk oraz współpraca z władzami miasta w ich rozwiązywaniu.
 4. Ochrona godnych warunków życia mieszkańców oraz działania na rzecz ich poprawy.
 5. Budowanie powiązań pomiędzy różnymi grupami mieszkańców w celu poznawania problemów w różnych rejonach Poznania.
 6. Uczestnictwo w formułowaniu strategii rozwoju miasta i aglomeracji.
 7. Pomoc przy tworzeniu koncepcji rozwiązywania lokalnych i środowiskowych problemów.
 8. Wypracowanie praktyki konsultacji społecznych dotyczących długofalowych działań inwestycyjnych dotyczących społeczności lokalnych i ogólnomiejskich.
 9. Kształtowanie obywatelskich kompetencji społeczności lokalnych i środowisk społecznych w dziedzinach związanych z funkcjonowaniem Poznania.
 10. Dbanie o aktualny i rzetelny przekaz informacji o wszelkich działaniach instytucjonalnych mających wpływ na warunki życia społeczności lokalnych i środowisk społecznych w Poznaniu.
 11. Budowanie poparcia społecznego dla działań nakierowanych na ważne potrzeby ogółu mieszkańców.
 12. Wspieranie zrównoważonej gospodarki naturalnymi zasobami dla zachowania korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia mieszkańców oraz na równowagę przyrodniczą,
 13. Ochrona fragmentów rodzimej przyrody, w szczególności terenów zieleni stanowiących zasoby dostępne wszystkim mieszkańcom.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
animacja społeczno-kulturalna
miasto, ruchy miejskie
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
aktywizacja lokalna
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)

Zarząd

Aldona Szlagowska, członek zarządu
Grzegorz Niewiadomski, członek zarządu
Jakub Gwizdała, członek zarządu
Anna Wachowska-Kucharska, wiceprezes zarządu
Arleta Matuszewska, prezes zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej