Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS

Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
81 825 15 80
Telefon
785 559 615
Telefon
81 825 15 80
Adres rejestrowy
Ulica
Grunwaldzka 4A
Kod pocztowy
23-204
Miejscowość
Kraśnik
Województwo
lubelskie
Powiat
kraśnicki
Gmina
Kraśnik
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Budynek parterowy.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000301087
REGON
06034108800000
NIP
715-18-85-402
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
30
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
1) Udział w działaniach mających na celu wspieranie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz rozwoju aktywności lokalnej,
2) wspomaganie inicjatyw społecznych na rzecz najuboższych mieszkańców miasta,
3) propagowanie w społeczeństwie celów, dążeń i problemów osób ubogich i niepełnosprawnych oraz pomoc w ich aktywizowaniu,
4) wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym bądź znajdujących się w grupie wykluczonych społecznie,
5) podejmowanie działań w kierunku pomocy rodzinie, dzieciom i młodzieży dysfunkcyjnej, zagrożonej patologią, osobom starszym i niepełnosprawnym,
6) integrowanie i aktywizowanie różnych grup społecznych,
7) podejmowanie i wspomaganie działań zmierzających do integracji społeczności lokalnej,
8) integrowanie działalności instytucji i organizacji pozarządowych,
9) działalność dobroczynna
10) działalność promocyjna, informacyjna, wydawnicza,
11) rozwój świadomości obywatelskiej,
12) opracowywanie ekspertyz, opinii i stanowisk związanych z profilem działalności Stowarzyszenia, opiniowanie aktów prawnych dotyczących ważnych kwestii społecznych.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie działa na polu pomocy społecznej, w zakresie wspierania najuboższych mieszkańców miasta, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym bądź wykluczonych, rozwijania niekonwencjonalnych form wsparcia, aktywizacji i integracji społecznej.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
wsparcie specjalistyczne
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Katarzyna Jata, wiceprezes
Danuta Szydłowska, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej