Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie "Serce i Umysł" w likwidacji

Stowarzyszenie "Serce i Umysł" w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
Adres rejestrowy
Kod pocztowy
87-100
Miejscowość
Toruń
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
Toruń
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000298384
REGON
34041474100000
NIP
956-22-16-402
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misją stowarzyszenia było kształtowanie i umacnianie postaw wrażliwości społecznej oraz otwartości na istotę ludzką i jej otoczenie.

Cele stowarzyszenia obejmowały:
-zapobieganie wykluczeniu społecznemu,
-przeciwdziałanie bezrobociu,
-promocję przedsiębiorczości,
-wspieranie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży oraz kształcenia ustawicznego dorosłych,
-upowszechnianie wiedzy o integracji europejskiej, demokracji, prawach człowieka.

Stowarzyszenie realizowało projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Erasmus+, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i innych dostępnych źródeł krajowych i zagranicznych.

Od 2015 r. Stowarzyszenie Serce i Umysł było akredytowaną organizacją wysyłającą Wolontariatu Europejskiego (EVS).

Od początku swego istnienia Stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło zarówno jako organizacja goszcząca i wysyłająca w projektach współpracy międzynarodowej (wymiany młodzieżowe, seminaria kontaktowe, Wolontariat Europejski, kursy i szkolenia) w ramach Programu Młodzież w Działaniu oraz Erasmus+.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej