Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Uwolnij Marzenia Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Uwolnij Marzenia Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Logo 1%
To jest organizacja pożytku publicznego
Kontakt
Telefon
793 933 263
Strona na Facebooku
Adres rejestrowy
Ulica
Żytnia 32 lok. 13
Kod pocztowy
01-191
Miejscowość
Warszawa-Wola
Województwo
Mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Praga-Północ
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Brak windy.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000288928
REGON
14114153000000
NIP
527-25-54-761
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Wspieranie działalności na rzecz inicjowania procesu zmian cywilizacyjnych i kulturowych, tworzącym dzieciom i młodzieży i osobom dorosłym warunki równych szans na drodze ich rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego,
 2. Kultywowanie dorobku artystycznego oraz gromadzenie pamiątek,
 3. Wspieranie młodych talentów,
 4. Wspieranie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży,
 5. Wspieranie inicjatyw artystycznych i kulturalnych, edukacyjno - sportowych oraz promocja i profilaktyka zdrowia,
 6. Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa zachowań człowieka w jego środowisku.
 7. Finansowanie szkoleń i kursów osobom umożliwiających osobom zmianę kwalifikacji zawodowych oraz przygotowanie ich do pracy na własny rachunek,
 8. Organizowanie oraz finansowanie leczenia sanatoryjnego, wczasów i wycieczek dla artystów, sportowców, naukowców, muzyków, dzieci i młodzieży.
 9. Wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych oraz działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych,
 10. Fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych i sportowych,
 11. Organizacja koloni i obozów językowych, edukacyjnych,
 12. Wspomaganie osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, poprzez dopłatę do kosztów leczenia, pokrycie zaległych rachunków za czynsz oraz naukę w szkole;
 13. Działalność na rzecz poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska naturalnego,
 14. Realizowanie programów i projektów w celu niwelowania różnic społecznych i zawodowych oraz przeciwdziałania dyskryminacji,
 15. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży;
 16. Efektywne wykorzystywanie wszelkich środków unijnych i pomoc przy ich wykorzystywaniu,
 17. Programowanie strategii kultury w Polsce i za granicą w oparciu o fundusze pozyskane z Unii Europejskiej.

Prowadzone działania:

 1. Wspieranie działalności na rzecz inicjowania procesu zmian cywilizacyjnych i kulturowych, tworzącym dzieciom i młodzieży i osobom dorosłym warunki równych szans na drodze ich rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego,
 2. Wspieranie młodych talentów,
 3. Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa zachowań człowieka w jego środowisku.
 4. Fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych i sportowych,
 5. Organizacja koloni i obozów językowych, edukacyjnych,
 6. Realizowanie programów i projektów w celu niwelowania różnic społecznych i zawodowych oraz przeciwdziałania dyskryminacji.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
edukacja kulturalna
porządek, bezpieczeństwo publiczne
działalność na rzecz integracji europejskiej
Odbiorcy działań

Zarząd

Robert Przespolewski, Przewodniczący Rady Fundacji
Michał Milowicz, Członek Rady Fundacji
Artur Barciś, Członek Rady Fundacji
Piotr Jastrzębski, Członek Zarządu
Bogdan Jaroszewicz, Członek Zarządu
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji