Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenie Odnowy Wsi Kurowice
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
663 869 997
Adres rejestrowy
Ulica
Kurowice
Kod pocztowy
67-210
Miejscowość
Kurowice
Województwo
dolnośląskie
Powiat
głogowski
Gmina
Jerzmanowa
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000384341
REGON
02151547500000
NIP
693-21-68-209
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele działań:
Odnowa wsi na drodze do zrównoważonego rozwoju poprzez działania w kulturze i sztuce.
Promocja szeroko rozumianej kultury źródeł.
Profilaktyka i działania resocjalizacyjne adresowane do środowisk zagrożonych kulturowo, ekologicznie i społecznie.
Animowanie działań integrujących społeczność lokalną, pobudzających jej aktywność i potrzeby wyższe.
Przeciwdziałanie antagonizmom lokalnym.
Edukacja dzieci i młodzieży.
Facylitacja społeczna zdrowego stylu życia.
Wspieranie dobroczynności i zasady wolontariatu.
Ochrona krajobrazu poprzez wprowadzanie nowych organicznych form jego zagospodarowania.
Integracja środowisk reprezentujących różne interesy grupowe.
Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej.
Organizowanie różnorodnych form pomocy i udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym.
Wspieranie działań na rzecz tworzenia nowych pozarolniczych miejsc pracy.
Promowanie oraz kreowanie przedsiębiorczości na terenach wiejskich.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
wsparcie specjalistyczne
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej