Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Kurowice
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
663 869 997
Adres rejestrowy
Ulica
Kurowice
Kod pocztowy
67-210
Miejscowość
Kurowice
Województwo
dolnośląskie
Powiat
głogowski
Gmina
Jerzmanowa
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000384341
REGON
02151547500000
NIP
6932168209
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele działań:
Odnowa wsi na drodze do zrównoważonego rozwoju poprzez działania w kulturze i sztuce.
Promocja szeroko rozumianej kultury źródeł.
Profilaktyka i działania resocjalizacyjne adresowane do środowisk zagrożonych kulturowo, ekologicznie i społecznie.
Animowanie działań integrujących społeczność lokalną, pobudzających jej aktywność i potrzeby wyższe.
Przeciwdziałanie antagonizmom lokalnym.
Edukacja dzieci i młodzieży.
Facylitacja społeczna zdrowego stylu życia.
Wspieranie dobroczynności i zasady wolontariatu.
Ochrona krajobrazu poprzez wprowadzanie nowych organicznych form jego zagospodarowania.
Integracja środowisk reprezentujących różne interesy grupowe.
Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej.
Organizowanie różnorodnych form pomocy i udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym.
Wspieranie działań na rzecz tworzenia nowych pozarolniczych miejsc pracy.
Promowanie oraz kreowanie przedsiębiorczości na terenach wiejskich.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
wsparcie specjalistyczne
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej