Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Fundacja Rozwoju Zasobów Ludzkich Praemium w likwidacji

Fundacja Rozwoju Zasobów Ludzkich Praemium w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
42 630 70 06
Telefon
42 630 70 06
Adres rejestrowy
Ulica
Harcerzy Zatorowców 6
Kod pocztowy
91-144
Miejscowość
Łódź
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000286737
REGON
10040169300000
NIP
725-19-53-072
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Prowadzone działania
Celem Fundacji jest popieranie rozwoju kapitału ludzkiego, przedsiębiorczości, działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej.

Fundacja osiąga swoje cele poprzez:
-udział w programach, które są zbieżne z celami Fundacji,
-działalnością wydawniczą, badawczą i edukacyjną,
-organizowanie szkoleń, konferencji i seminariów,
-organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje dla różnych grup społeczno-zawodowych,
-współpracę z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i władzami lokalnymi,
-działalność gospodarczą, której celem jest zapewnienie możliwości prowadzenia działalności statutowej.

Fundacja Rozwoju Zasobów Ludzkich PRAEMIUM powstała w 2007 roku, i od początku swojej działalności zajmuje się organizacją szkoleń, pozyskiwaniem oraz doradztwem w zakresie Funduszy Unijnych i Europejskich. Fundacja wygrała projekt Fundusz Organizacji Pozarządowych komponent: Demokracja i Społeczeństwo Obywatelskie dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt złożony przez Fundację Praemium uzyskał 99 na 100 możliwych do uzyskania punktów. Realizacja projektu odbywała się w 2008 roku. Ponadto w 2008 r. Fundacja realizowała cykle szkoleń z następujących zakresów tematycznych: Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, język angielski dla początkujących, podstawy księgowości z elementami kadrowo-płacowymi w małej i średniej firmie oraz cykl szkoleń dla pracowników urzędu pracy z zakresu Kompleksowy warsztat dla pracowników urzędu - nowości i zmiany wg Standardów Rynku Pracy i Szkolenie - Praca z klientem z uwzględnieniem rozmowy doradczej ukierunkowanej na zasoby klienta. W 2008 r. Fundacja wydała 206 zaświadczeń i certyfikatów potwierdzających zdobytą przez beneficjentów wiedzę i umiejętności. Rok 2008 został zamknięty sukcesem w postaci wygrania projektu w poddziałania 6.1.1 „Nowe kwalifikacje drogą do sukcesu zawodowego”.
Od 01.01.2009 r. Fundacja rozpoczęła realizację ww. projektu kierowanego do osób bezrobotnych z powiatu zgierskiego. W ramach realizacji projektu uczestnicy i uczestniczki odbyli szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputerów oraz cykl szkoleń zawodowych z zakresów: serwisowanie sprzętu komputerowego, kurs kroju i szycia wyrobów odzieżowych i dekoracyjnych oraz pielęgnacja twarzy dłoni i stóp oraz elementy wizażu. Projekt został zrealizowany i rozliczony 31.12.2009 r. W roku 2009 Fundacja kontynuowała działania szkoleniowe skierowane do osób pozostających bez zatrudnienia na łódzkim rynku pracy. W 2009 r. Fundacja przeszkoliła 536 osób z następujących zakresów tematycznych: Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, organizacja i prowadzenie własnej firmy, podstawy księgowości z elementami kadrowo-płacowymi w małej i średniej firmie, język angielski poziom podstawowy i pre-intermediate, metodyka indywidualnego planu działania, szkolenie - Praca z klientem z uwzględnieniem rozmowy doradczej ukierunkowanej na zasoby klienta. Ponadto od 02.11.2009 r. Fundacja rozpoczęła realizację drugiego wygranego projektu z podziałania 6.1.1 „Kwalifikacje to praca”. Projekt ten będzie realizowany do 31.12.2010 r. W ramach szkoleń zawodowych realizowanych w ww. projekcje uczestnicy i uczestniczki odbędą szkolenia z następujących zakresów tematycznych: specjalista ds. pozyskiwania środków unijnych z elementami nauki języka angielskiego, serwisowanie sprzętu komputerowego, samodzielny księgowy z elementami kadrowo-płacowymi, pielęgnacja twarzy dłoni i stóp oraz elementy wizażu.
W 2010 r. Fundacja realizuje zadania dotyczące aktywizacji zawodowej w ramach statutowej działalności szkoleniowej. Do chwili obecnej wydała 293 zaświadczeń i certyfikatów potwierdzających zdobytą przez beneficjentów wiedzę i umiejętności. Zrealizowała i realizuję szkolenia z zakresu Zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, podstaw księgowości z elementami kadrowo-płacowymi, specjalisty ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy UE oraz języka angielskiego.
Członkami Fundacji są osoby, które dotychczas realizowały różne zadania z zakresu prowadzenia szkoleń oraz projektów - 20 osób z wykształceniem wyższym: prawnicy, informatycy i ekonomiści oraz specjaliści ds. funduszy unijnych. Członkowie Fundacji posiadają niezbędne doświadczenie potrzebne przy realizacji projektów i wielokrotnie je wykorzystywali prowadząc szkolenia oraz realizując projekty dla dorosłych.
Fundacja posiada lokal w centrum miasta adres: Łódź, ul. Sterlinga 27/29 wyposażony w sprzęt biurowy, komputery, drukarki oraz klimatyzowana sale wykładowe, w tym sale multimedialne.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej