Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Fundacja Inicjatyw Menedżerskich
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
81 441 33 44
Telefon
81 532 14 25
Adres rejestrowy
Ulica
I Armii Wojska Polskiego 5 lok. 7
Kod pocztowy
20-078
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000290822
REGON
06029537100000
NIP
712-30-89-656
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundamentem naszej działalności jest doświadczenie, profesjonalizm i niezawodność. Innowacyjne rozwiązania to klucz do rozwoju i sukcesu. Menedżerska skuteczność - społeczna odpowiedzialność - to nasza dewiza.

Celem naszej Fun­da­cji jest:

  1. Budo­wa­nie spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skiego poprzez pro­mo­wa­nie dzia­łań mają­cych na celu part­ner­stwo insty­tu­cji publicz­nych, komer­cyj­nych i orga­ni­za­cji pozarządowych.
  2. Dzia­ła­nia edu­ka­cyjne, pro­mo­wa­nie modelu ucze­nia się przez cale życie.
  3. Wzmac­nia­nie przed­się­bior­czo­ści, kon­ku­ren­cyj­no­ści i inno­wa­cyj­no­ści w wymia­rze gospo­dar­czym i społecznym.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
lokalny rozwój ekonomiczny, rozwój lokalnej przedsiębiorczości
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej