Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Rodzinne Towarzystwo Rowerowe "Cyklistalubelski.pl"

Rodzinne Towarzystwo Rowerowe "Cyklistalubelski.pl"
Kontakt
Telefon
697 115 541
Adres rejestrowy
Ulica
Emilii Plater 22
Kod pocztowy
20-814
Miejscowość
Lublin
Województwo
LUBELSKIE
Powiat
Lublin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000288275
REGON
06028565100000
NIP
712-30-84-825
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem stowarzyszenia jest działalność informacyjno-edukacyjna i rekreacyjno-sportowa, na rzecz promocji roweru jako środka transportu, sportu i rekreacji. Obejmuje ona w szczególności:

 1. Działania na rzecz tworzenia infrastruktury dla ruchu rowerowego,
 2. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem ruchu rowerowego
 3. Współpracę z samorządami terytorialnymi w zakresie stworzenia uwarunkowań sprzyjających rozwojowi turystyki rowerowej,
 4. Działania na rzecz kształtowania polityki komunikacyjnej minimalizującej szkodliwy wpływ na środowisko
 5. Inną działalność, zawartą w wymienionych celach, ustalaną przez władze Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie akcji propagujących rower oraz inne ekologiczne środki transportu,
 2. Organizowanie imprez propagujących kulturę rowerową
 3. Organizowanie szkoleń, wykładów, warsztatów, sympozjów, seminariów, odczytów, konferencji, zjazdów, narad, konkursów, wystaw związanych z promocją i rozwojem ruchu rowerowego,
 4. Organizowanie imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym i turystycznym,
 5. Rozpowszechnianie wiedzy o zasadach bezpiecznego uczestnictwa rowerzystów w ruchu drogowym,
 6. Prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej (wydawnictwa papierowe i internetowe)
 7. Współdziałanie z samorządem terytorialnym,
 8. Występowanie do organów administracji samorządowej i rządowej w sprawach dotyczących statutowych celów Stowarzyszenia,
 9. Wyrażania opinii w sprawach dotyczących polityki rowerowej,
  10.Organizowanie lobbingu na rzecz rozwoju ruchu rowerowego,
  11.Współpracę z mediami,
  12.Współpracę z organizacjami, instytucjami, grupami społecznymi i osobami fizycznymi posiadającymi podobne cele działania,
  13.Gromadzenie środków finansowych na realizację celów statutowych Stowarzyszenia,
  14.Inne działania, zgodne z celami Stowarzyszenia, inspirowane przez jego członków.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
transport
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej