Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Fundacja Wzajemnego Wsparcia Klucz
Zakończyła działalność
Kontakt
Adres rejestrowy
Kod pocztowy
20-861
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000286985
REGON
06028148100000
NIP
7123089573
Rok powstania
2007
Rok zakończenia działalności
2019
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Zadania statutowe:

  1. Wspieranie działalności na rzecz procesu zmian cywilizacyjnych i kulturowych tworzących ludziom warunki równych szans na drodze do ich rozwoju intelektualnego i kulturowego, w szczególności rozwój społecznych grup marginalizowanych.
  2. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w życiu społecznym, w tym umacnianie życia rodzinnego i profilaktyka społeczna.
  3. Ochrona i promocja zdrowia.
  4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
  5. Działalność na rzecz organizacji, których statutowymi celami jest działalność naukowa, techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i środowiska, dobroczynności, pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
teatr
taniec
edukacja kulturalna
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa dziecka
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej