Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Stowarzyszenie Integracja i Aktywizacja "INTRAKT" w likwidacji

Stowarzyszenie Integracja i Aktywizacja "INTRAKT" w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
691 434 956
Adres rejestrowy
Ulica
Rzeczki 8a
Kod pocztowy
27-400
Miejscowość
Ostrowiec Świętokrzyski
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
ostrowiecki
Gmina
Ostrowiec Świętokrzyski
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000288049
REGON
26018591400000
NIP
661-23-07-425
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Podstawowe cele stowarzyszenia:

1. Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej w celu samodzielnego rozwiązywania problemów ekonomiczno-społecznych; 2. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 3. Tworzenie warunków do pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego udziału w życiu społecznym i publicznym; 4. Pomoc społeczna, w tym pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób adekwatnymi formami pomocy; 5. Przeciwdziałanie występowaniu patologii społecznej w środowisku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie; 6. Kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub wykluczonymi społecznie; 7. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz rozwoju społecznoekonomicznego; 8. Inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć w obszarze rynku pracy, w tym: przeciwdziałanie bezrobociu, wspieranie poszukujących pracy; 9. Pomoc społeczną i rehabilitację osób niepełnosprawnych oraz środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego; 10. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 11. Wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwojowych i społecznych dzieci i młodzieży; 12. Edukacja dzieci i młodzieży w formie przedszkolnej, szkolnej i poza szkolnej.

Reklama
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej