Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Fundacja Pomocy Ubogim Św. Rity z Cascia

Fundacja Pomocy Ubogim Św. Rity z Cascia
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
609 170 020
Adres rejestrowy
Ulica
Rataja 7
Kod pocztowy
42-400
Miejscowość
Zawiercie
Województwo
Śląskie
Powiat
Zawierciański
Gmina
Zawiercie
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000287488
REGON
24074542900000
NIP
644-33-62-797
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem działania Fundacji jest: - Niesienie pomocy osobom ubogim, - Niesienie pomocy osobom bezradnym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym, - Niesienie pomocy osobom bezrobotnym lub zagrożonych bezrobociem, - Aktywizacja osób pozostających bez pracy, - Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, - Organizacja wolontariatu, - Wspieranie działań lokalnych służących aktywizacji obywateli, - Świadczenie pomocy związanej z ochroną zdrowia i życia ludzkiego. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: - prowadzenie domu pomocy społecznej i placówek opieki dziennej, - prowadzenie poradnictwa zawodowego, - organizowanie kursów i szkoleń, - prowadzenie pośrednictwa pracy, - prowadzenie aptek i przychodni, - prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, - organizowanie i udzielanie pomocy we wszelkich postaciach osobom trzecim, - wydawanie książek, czasopism i innych wydawnictw, - opracowywanie materiałów popularnonaukowych w zakresie swojej działalności, - współpracę z organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji publicznej, - współpracę z placówkami dyplomatycznymi, instytucjami Unii Europejskiej lub z instytucjami mającymi siedzibę poza granicami kraju, - wspieranie działalności innych osób prawnych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, - organizowanie i finansowanie imprez służącym celom fundacji, - organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów, szkoleń i warsztatów służących podniesieniu kwalifikacji obywateli, - finansowanie i przyznawanie stypendiów, nagród, i dotacji osobom fizycznym i prawnym opracowującym i uczestniczącym w programach realizowanych przez Fundację. Prowadzone działania: Działamy na rzecz ubogich - zwłaszcza bezrobotnych (w 2009 roku 38 bezrobotnym pomogliśmy wrócić na rynek pracy). Prowadzimy Klub Pracoterapii. Prowadzimy KIS (Klub Integracji Społecznej), kluby aktywizacji, szkolenia i kursy. Latem i zimą organizujemy wypoczynek dla 40 dzieci. Wespół z Caritas pomagamy 600 rodzinom. Organizujemy zbiórki oraz wydawanie odzieży i żywności. Organizujemy Św. Mikołaja i Dzień Dziecka. Prowadzimy wolontariat młodzieżowy. Nasi wolontariusze odwiedzają chorych w domach. Planujemy otworzyć Ośrodek Wsparcia Rodzicielskiego - Punkt Przedszkolny. Jesteśmy na etapie wdrażania nowatorskiego projektu CUŚ (Centrum Usług Środowiskowych) oraz DPiPS (Domy Pobytu i Pomocy Starszym) - tzw "Domy Św. Rity".

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama

Zarząd

Krystyna Lach, Prezes Zarządu

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji