Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży "Józef"

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży "Józef"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
513 006 800
Telefon
77 474 35 35
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
najlepiej kontaktować się telefonicznie i ustalić termin spotkania.
Ulica
Prószkowska 74
Kod pocztowy
45-758
Miejscowość
Opole
Województwo
opolskie
Powiat
Opole
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Do siedziby trzeba wejść schodami na I piętro, nie ma windy.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000299861
REGON
16017805300000
NIP
754-29-31-106
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2008
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele Stowarzyszenia:

a. popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży myślenia i zachowania spójnego z autorytetem Biblii, odzwierciedlającego moralne i etyczne wartości biblijne; b. działalność charytatywna na rzecz dzieci i młodzieży; c. organizowanie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; d. działania edukacyjno-wychowawczo-opiekuńcze mające na celu zapobieganie patologiom społecznym; e. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; f. promocja i organizacja wolontariatu; g. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami. Beneficjentem wszystkich naszych działań są dzieci i młodzież. Troszczymy się o ich rozwój psychospołeczny, organizujemy różne formy czasu wolnego oraz letnie i zimowe obozy w kraju i za granicą. W szczególności działania te obejmują: b. tworzenie i realizację programów formacyjnych, profilaktycznych, edukacyjnych i terapeutycznych; c. organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego od zajęć lekcyjnych, w tym prowadzenie świetlicy wychowawczo - opiekuńczej; d. organizację wyjazdów weekendowych i wakacyjnych; e. organizację czasu wolnego podczas ferii i wakacji; f. organizowanie okolicznościowych imprez charytatywnych (Festyn z okazji Dnia Dziecka, akcja św. Mikołaja, Dzień Chorych, zabawy i ba-le); g. promowanie zachowań prospołecznych poprzez zaangażowanie dzieci i młodzieży w pracę na rzecz innych (starszych, potrzebujących); h. promowanie kultury i sztuki oraz inspirowanie dzieci i młodzieży do działań twórczych; i. organizowanie rozgrywek sportowych; j. umożliwianie dzieciom i młodzieży rozwijania na co dzień zainteresowań sportowych i aktywności fizycznej; k. organizowanie warsztatów, wystaw, spektakli oraz imprez sportowych; l. udział w akcjach młodzieżowych przy współpracy z grupami z za-granicy; m. pozyskiwanie darczyńców dla prowadzenia działalności statutowej; n. przyjmowanie darowizn na rzecz Stowarzyszenia; o. współpracę z Kościołem Rzymskokatolickim; p. współpracę z zarządami gmin, ośrodkami pomocy społecznej, szkołami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi; q. współpracę z radnymi samorządu terytorialnego; r. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia; s. organizowanie grup samokształceniowych pośród członków Stowarzyszenia i wolontariuszy z nim współpracujących w zakresie podejmowanych działań; t. realizację innych przedsięwzięć zmierzających do realizacji celów statutowych.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej