Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży "Józef"

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży "Józef"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
Telefon
513 006 800
Telefon
77 474 35 35
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
najlepiej kontaktować się telefonicznie i ustalić termin spotkania
Ulica
Prószkowska 74
Kod pocztowy
45-758
Miejscowość
Opole
Województwo
opolskie
Powiat
Opole
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000299861
REGON
16017805300000
NIP
7542931106
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2008
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele Stowarzyszenia: a. popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży myślenia i zachowania spójnego z autorytetem Biblii, odzwierciedlającego moralne i etyczne wartości biblijne; b. działalność charytatywna na rzecz dzieci i młodzieży; c. organizowanie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; d. działania edukacyjno-wychowawczo-opiekuńcze mające na celu zapobieganie patologiom społecznym; e. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; f. promocja i organizacja wolontariatu; g. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami. Beneficjentem wszystkich naszych działań są dzieci i młodzież. Troszczymy się o ich rozwój psychospołeczny, organizujemy różne formy czasu wolnego oraz letnie i zimowe obozy w kraju i za granicą. W szczególności działania te obejmują: b. tworzenie i realizację programów formacyjnych, profilaktycznych, edukacyjnych i terapeutycznych; c. organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego od zajęć lekcyjnych, w tym prowadzenie świetlicy wychowawczo - opiekuńczej; d. organizację wyjazdów weekendowych i wakacyjnych; e. organizację czasu wolnego podczas ferii i wakacji; f. organizowanie okolicznościowych imprez charytatywnych (Festyn z okazji Dnia Dziecka, akcja św. Mikołaja, Dzień Chorych, zabawy i bale); g. promowanie zachowań prospołecznych poprzez zaangażowanie dzieci i młodzieży w pracę na rzecz innych (starszych, potrzebujących); h. promowanie kultury i sztuki oraz inspirowanie dzieci i młodzieży do działań twórczych; i. organizowanie rozgrywek sportowych; j. umożliwianie dzieciom i młodzieży rozwijania na co dzień zainteresowań sportowych i aktywności fizycznej; k. organizowanie warsztatów, wystaw, spektakli oraz imprez sportowych; l. udział w akcjach młodzieżowych przy współpracy z grupami z za-granicy; m. pozyskiwanie darczyńców dla prowadzenia działalności statutowej; n. przyjmowanie darowizn na rzecz Stowarzyszenia; o. współpracę z Kościołem Rzymskokatolickim; p. współpracę z zarządami gmin, ośrodkami pomocy społecznej, szkołami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi; q. współpracę z radnymi samorządu terytorialnego; r. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia; s. organizowanie grup samokształceniowych pośród członków Stowarzyszenia i wolontariuszy z nim współpracujących w zakresie podejmowanych działań; t. realizację innych przedsięwzięć zmierzających do realizacji celów statutowych.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Obszary działań i ich odbiorcy

Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej