Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Stowarzyszenie Immaculata
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
77 440 43 31
Telefon
662 709 394
Telefon
77 440 43 31
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
Od poniedziałku do czwartku w godz. 13.00 - 19.00, w piątek w godz. 13.00 - 18.00; kontakt mailowy, osobisty i telefoniczny w podanych godzinach.
Ulica
Generała Stefana Grota-Roweckiego 3
Kod pocztowy
45-267
Miejscowość
Opole
Województwo
opolskie
Powiat
Opole
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000299839
REGON
16017685800000
NIP
754-29-28-736
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2008
Ludzie
Liczba członków
27
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest wsparcie dzieci i młodzieży w wymiarze fizycznym, psychicznym i duchowym, wszechstronna pomoc w ich rozwoju osobowym, wsparcie człowieka na każdym etapie jego rozwoju, a w szczególności troska o dziewczęta i kobiety będące w trudnej sytuacji życiowej, społecznej, psychicznej i duchowej.

Prowadzenie działalności w ramach opieki dziennej tj. wspieranie rodziny dziecka przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi, profilaktycznymi i edukacyjnymi. Realizowanie celów i zadań określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawach placówek opiekuńczo - wychowawczych, Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji, zapewnianie pomocy dzieciom i młodzieży sprawiającej problemy wychowawcze, zagrożonej demoralizacją, przestępczością, patologiami społecznymi lub uzależnieniami.

Promocja oraz organizacja wolontariatu oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Stowarzyszenie realizuje te cele poprzez prowadzenie Cegiełki Placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego w Opolu i Ziarenka Placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego w Branicach (woj. opolskie).

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
10.08.2015
Branice to mała miejscowość położona przy granicy polsko – czeskiej. Najbardziej charakterystycznym zjawiskiem jest duży spadek ludności i ogromne bezrobocie. Gmina Branice dotknięta jest recesją, która jest przyczyną powstania wielu dysfunkcji, patologii, uzależnień, analfabetyzmu emocjonalnego i społecznego, a także zjawiska wykluczenia społecznego.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa dziecka
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Odbiorcy działań

Zarząd

Michalina Piechowiak, Skarbnik Zarządu
Joanna Janczy, II Wiceprezes Zarządu
Joanna Plasło, I Wiceprezes Zarządu
Dagmara Kania, Prezes Zarządu
Janina Czapor, Sekretarz Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej