Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Stowarzyszenie Immaculata
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
77 440 43 31
Telefon
662 709 394
Telefon
77 440 43 31
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
Od poniedziałku do czwartku w godz. 13.00 - 19.00, w piątek w godz. 13.00 - 18.00; kontakt mailowy, osobisty i telefoniczny w podanych godzinach.
Ulica
Generała Stefana Grota-Roweckiego 3
Kod pocztowy
45-267
Miejscowość
Opole
Województwo
opolskie
Powiat
Opole
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000299839
REGON
16017685800000
NIP
754-29-28-736
Rok powstania
2008
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2008
Ludzie
Liczba członków
27
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest wsparcie dzieci i młodzieży w wymiarze fizycznym, psychicznym i duchowym, wszechstronna pomoc w ich rozwoju osobowym, wsparcie człowieka na każdym etapie jego rozwoju, a w szczególności troska o dziewczęta i kobiety będące w trudnej sytuacji życiowej, społecznej, psychicznej i duchowej.

Prowadzenie działalności w ramach opieki dziennej tj. wspieranie rodziny dziecka przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi, profilaktycznymi i edukacyjnymi. Realizowanie celów i zadań określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawach placówek opiekuńczo - wychowawczych, Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji, zapewnianie pomocy dzieciom i młodzieży sprawiającej problemy wychowawcze, zagrożonej demoralizacją, przestępczością, patologiami społecznymi lub uzależnieniami.

Promocja oraz organizacja wolontariatu oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Stowarzyszenie realizuje te cele poprzez prowadzenie Cegiełki Placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego w Opolu i Ziarenka Placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego w Branicach (woj. opolskie).

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa dziecka
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Odbiorcy działań

Zarząd

Michalina Piechowiak, Skarbnik Zarządu
Joanna Janczy, II Wiceprezes Zarządu
Joanna Plasło, I Wiceprezes Zarządu
Dagmara Kania, Prezes Zarządu
Janina Czapor, Sekretarz Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej