Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Stowarzyszenie Inspiracje - Centrum Rozwiązań Twórczych

Stowarzyszenie Inspiracje - Centrum Rozwiązań Twórczych
Zakończyła działalność
Kontakt
Adres rejestrowy
Kod pocztowy
39-300
Miejscowość
Mielec
Województwo
podkarpackie
Powiat
mielecki
Gmina
Mielec
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000290791
REGON
18027779100000
NIP
8172063775
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Głównym celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania istotnych problemów społecznych w szczególności środowiska lokalnego.
Misją Stowarzyszenia jest inspirowanie do pozytywnych zmian, wspomaganie rozwoju osobistego i zawodowego oraz inicjowanie działań społeczno- kulturalnych.

Wpisy, uprawnienia:
Posiadamy aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych numer 2.18/00033/2008.
Posiadamy aktualny wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia numer 6229.

Realizowane projekty ze środków UE:

 • W 2011/212 realizowaliśmy 2 projekty dla uczniów szkół : „Kariera bez barier” dla Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej
  w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Królowej Jadwigi w Mielcu oraz
  „Pracownie Wzmacniania Kompetencji kluczowych Uczniów - Program Rozwojowy dla Szkoły Podstawowej w Złotnikach” (Gmina Mielec).
 • W 2010 prowadziliśmy projekt "Aktywna E- Mama" skierowanego do kobiet z powiatu mieleckiego, które po urodzeniu dziecka nie powróciły do pracy. Więcej na stronie internetowej projektu http://www.emama.mielec.pl/

Wartości, jakimi się kierujemy to:

 • rozwój
 • innowacyjność
 • efektywność

Prowadzone działania:

 • zorganizowanie szkolenia pracownik biurowy dla firmy zewnętrznej (podwykonawstwo)
 • zorganizowanie cyklu szkoleń z zakresu księgowości z obsługą programu Symfonia dla firmy prywatnej (podwykonawstwo)
 • zorganizowanie terapii psychologicznej i warsztatów kompetencji interpersonalnych dla GOPS Grębów
 • zorganizowanie terapii psychologicznej dla klientów PCPR Mielec
 • zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kucharskiego oraz dla GOPS Przecław
 • zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowych szkoleń interpersonalnych i zawodowych (kurs kucharski) oraz doradztwa zawodowego i terapii psychologicznej dla klientów GOPS i MOPS Mielec
 • zorganizowanie czasu wolnego podczas zabawy mikołajkowej dla dzieci w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mielcu. Pozyskanie sponsorów.
 • współpraca szkoleniowa w ramach podwykonawstwa z kilkoma firmami zewnętrznymi- realizacja szkoleń interpersonalnych i zawodowych dla pracowników firm oraz osób bezrobotnych
 • realizacja 400 godzin szkoleniowych z zakresu treningu umiejętności psychospołecznych i zawodowych dla osób niepełnosprawnych
 • przeprowadzenie badań ankietowych na terenie Podkarpacia na temat remontu amfiteatru opolskiego dla Urzędu Miasta Opole
 • współpraca szkoleniowa z dębicką firmą transportową- przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych i cyklu szkoleń interpersonalnych dla kadry zarządzającej i pracowników formy
  -opracowanie w całości projektu systemowego z POKL dla jednego z PCPRów z działania VII Promocja integracji społecznej, 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
 • współpraca ze Stowarzyszeniem Integracja w Krakowie - pomoc w organizowaniu obozu naukowo-szkoleniowego dla studentów IX edycja Akademii Psychologicznych Umiejętności Społecznych Lapsus 2008
 • zorganizowanie kilku zbiórek dla mieleckiego schroniska dla zwierząt i schroniska dla bezdomnych im. brata Alberta
 • przeprowadzenie bezpłatnych konsultacji z udziałem doradcy zawodowego, doradcy księgowo- kadrowego, logopedy oraz psychologa.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej