Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenie "Edukacja dla Pokoju"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
Telefon
501 125 007
Adres rejestrowy
Ulica
Niemcewicza 26 lok. 64
Kod pocztowy
02-306
Miejscowość
Warszawa-Ochota
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Ochota
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000288346
REGON
14114452800000
NIP
701-00-88-856
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2008
Ludzie
Liczba członków
21
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

NASZA MISJA
Budujemy nowe szkoły i odbudowujemy te zniszczone w krajach i regionach dotkniętych wojną i nędzą. Tworzymy i realizujemy projekty edukacyjne, działamy na rzecz poprawy losu kobiet w tradycyjnych społeczeństwach pozaeuropejskich (Afryka i Azja), szkolimy w zakresie praw człowieka, tworzymy podstawy społeczeństwa obywatelskiego, szkolimy dziennikarzy i budujemy media tak, żeby zapobiegać konfliktom, wysyłamy pomoce naukowe do krajów dotkniętych nędzą i wojną.
Angażujemy w budowę naszych szkół dotychczas zwaśnione strony, budując między nimi zaufanie. Aktywizujemy lokalne społeczeństwa w Azji i Afryce. Organizujemy kursy i szkolenia dla nauczycieli, dzieci, młodzieży i kobiet. Wysyłamy wolontariuszy i szkolimy nauczycieli. Zbieramy i przekazujemy pomoce naukowe i dydaktyczne - podręczniki, komputery, materiały piśmienne itp. Ludziom znającym tylko wojnę pokazujemy lepszy świat i dajemy im perspektywy. Mamy duże doświadczenie oraz wiedzę, bo wśród nas są także pracownicy naukowi i badacze.
Pracujemy przede wszystkim w regionach pozaeuropejskich, dotkniętych nędzą lub wojną, nie tylko z powodu zwykłej ludzkiej potrzeby pomagania tym, którzy znaleźli się w znacznie gorszym położeniu niż my, ale przede wszystkim dlatego, że jesteśmy przekonani, iż bieda, brak edukacji oraz perspektyw rozwoju w regionach pozaeuropejskich ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i rozwój gospodarczy naszego kontynentu, w tym również i Polski.
Pomoc niesiona innym leży także w naszym interesie.

NASZE KONKRETNE DZIAŁANIA DO TEJ PORY
Nasz zespół ma szerokie doświadczenia w realizacji projektów pomocowych poza granicami Polski, w tym w Burkina Faso i Sudan Południowy (Afryka), Afganistanie, BIrmie/Mjanmie i Pakistanie. Od kilku lat jesteśmy jedyną organizacją polską działającą w Afganistanie - pomimo bezpośredniego niebezpieczeństwa.
Wszystkie nasz projekty infrastrukturalne okazały się szczególnie istotnymi i owocnymi inwestycjami. Wszystkie nasze projekty są zawsze realizowane w ścisłej współpracy z miejscową społecznością i lokalnymi władzami. W ich aktywny naszych projektów udział zawsze bierze też lokalna społeczność, co pogłębia jej odpowiedzialność za długofalowe efekty projektu. W ten sposób nasze działania aktywizują do pozytywnego działania lokalne społeczności.
Nasze kursy edukacyjne aktywizują zawodowo mieszkańców Azji i Afryki.
Kładziemy szczególny nacisk na edukację i aktywizację zawodową dziewcząt i kobiet w tradycyjnych społeczeństwach - wiele z naszych projektów jest temu poświęconych.
Prowadzimy kursy szkolące dziennikarzy w zakresie ochrony praw człowieka, zapobiegania konfliktom religijnym i etnicznym, promujące wartości demokratyczne i obywatelskie.

Nasz zespół na swoim koncie ma m.in.:

 • 2005 - Budowę szkoły dla 500 dziewcząt w miejscowości Mohmandan (Prowincja Balch, Afganistan Północny).
 • 2006: Przeprowadzenie wolontariackich kursów i szkoleń dla uczniów i nauczycieli w Afganistanie;
 • 2002-2006 Wysłanie ok. 15 ton pomocy naukowych (podręczników i sprzętu komputerowego) do szkół afgańskich.
 • 2006-2007 - Budowę kompleksu szkolnego i zbiorników wodnych w Qaramqul (prowincja Farjab, płn.-zach. Afganistan). Kompleks umożliwia naukę ok. 2000 uczniom. Realizacja projektu obejmowała: dwa budynki szkolne, w których mieści się szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum w Qaramqul;
 • 2008 - Współrealizację przy budowy budynku Wyższej Zawodowej Szkoły Rolniczej w Mazar-i Szarif;
 • 2008-2009: Zbiórkę środków na budowę szkoły zawodowej dla ludności tybetańskiej w prowincji Syczuan (ChRL);
 • 2008-2009: Wspomaganie produkcji jedwabiu realizowanego przez kobiety w Zendadżan (zachodni Afganistan) - projekt aktywizacji zawodowej kobiet w Afganistanie;
 • 2009 - Budowę kompleksu szkolnego dla 2000 dziewcząt i chłopców w Heracie;
 • 2009 - Współrealizację budowy kompleksu szkolnego dla 2500 dziewcząt w Zendedżan (Zenda Jan) koło Heratu;
 • 2009 - Kursy czytania i pisania dla kobiet przy szkole w Zendedżan koło Heratu (Afganistan);
 • 2009: Wyposażenie centrum komputerowego dla plemienia Kalaszy we wsi Krakal, Okręg Czitral (Pakistan);
 • 2010: Wybudowanie nowego budynku dla centrum komputerowego dla plemienia Kalaszy we wsi Krakal, Okręg Czitral (Pakistan);
 • 2010 - Budowę kliniki weterynaryjnej dla Uniwersytetu w Heracie (Afganistan) - to pierwsza akademicka placówka weterynaryjna w całych Afganistanie!
 • 2011 - Budowę kliniki ochrony roślin / Instytutu Ochrony Roślin dla Uniwersytetu w Heracie (Afganistan) - to pierwsza akademicka placówka weterynaryjna w całych Afganistanie
 • 2011 - Budowę drugiej kondygnacji w szkole przeznaczonej dla 1300 uczennic i uczniów w Heracie (Afganistan)
 • 2011 Budowę szkoły podstawowej w Burkina Faso (Afryka)
 • 2011 Budowę studni głębinowej w Burkina Faso (Afryka) - 2012: szkolenia niezależnych dziennikarzy w Birmie/Mjanmie i tworzenie pierwszych ośrodków mediów niezależnych w tym kraju
 • 2013: szkolenie niezależnych dziennikarzy radiowych i telewizyjnych oraz warsztaty z praw człowieka, filozofii politycznej i rozwiązywania konfliktów w Birmie / Mjanmie
 • 2013: tworzenie radia edukacyjnego, szkolenie dziennikarzy radiowych i prowadzenie programów edukacyjnych dla wykładowców uniwersyteckich w zakresie praw człowieka, filozofii politycznej i rozwiązywania konfliktów w Sudanie Południowym

Część z tych projektów była współfinansowana przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach polskich programów pomocowych POMOC ZAGRANICZNA oraz Fundację Solidarności Międzynarodowej (program "Wsparcie Demokracji"). Od lat jesteśmy jedną z większych organizacji pozarządowych w Polsce uzyskujących środki publiczne na tego typu projekty, co doskonale świadczy o ich jakości i skuteczności.
Wszystkie nasze projekty zostały zrealizowane niezwykle pomyślnie, zgodnie z założeniami finansowymi i rzeczowymi. Są oceniane bardzo wysoko przez lokalne społeczności, na rzecz których są realizowane, zarówno przez władze lokalne, jak i przez polskie media, które w licznych publikacjach wykorzystywały nasze projekty (np. te w Afganistanie) do obrazowania działań pomocowych Polski poza granicami kraju.
Przykładowo, dzięki projektom EdP w Afganistanie powstało łącznie sześć budynków szkolnych i jeden akademicki. Stanowią one miejsca nauki dla ponad 8000 dziewcząt i chłopców na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, licealnym, wyższym-zawodowym i uniwersyteckim. Kursami wolontariackimi (język angielski, komputery) prowadzonymi przez nasz zespół w objęto 500 uczniów. W kursach nauki czytania i pisania prowadzonych co roku w Afganistanie udział bierze po ok. 100 kobiet w oddalonych ośrodkach wiejskich, gdzie nie ma żadnej szkoły. Programem kształcenia w zakresie higieny i żywienia w Heracie zostało objętych ok. 3000 uczniów oraz ich rodziny (do 10 000 osób). Działamy bardzo skutecznie.
Nasi członkowie byli wcześniej pomysłodawcami, twórcami i bezpośrednimi wykonawcami projektów realizowanych w Afganistanie także pod szyldem Szkoły dla Pokoju. Uczestniczyli również w organizacji wyjazdu wolontariuszy do Afganistanu w celu nauczania języka angielskiego i obsługi komputerów, zorganizowali też wysyłkę ok. 15 ton materiałów dydaktycznych. Wszystkie działania były realizowane dzięki bardzo dobrym kontaktom z organizacjami lokalnymi w Afganistanie i przy wykorzystaniu eksperckiej znajomości regionu. Nigdy nie zatrudniliśmy pracowników etatowych do prowadzenia swojej bieżącej działalności. Wszelkie bieżące wydatki (opłaty telefoniczne, pocztowe, materiały biurowe etc.) pokrywane są z prywatnych środków naszych członków.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
działalność na rzecz integracji europejskiej
Odbiorcy działań

Zarząd

Anna Pietruczuk, wiceprezes zarządu
Piotr Boruszkowski, wiceprezes zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej