Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie "Oligos"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
32 750 57 96
Telefon
516 246 014
Telefon
32 750 57 94
Adres rejestrowy
Ulica
Hibnera 41
Kod pocztowy
44-217
Miejscowość
Rybnik
Województwo
śląskie
Powiat
Rybnik
Adres kontaktowy
Ulica
Karłowicza 48
Kod pocztowy
44-200
Miejscowość
Rybnik
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000288002
REGON
24074832700000
NIP
642-30-16-477
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2011
Ludzie
Liczba członków
78
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, ze szczególnym naciskiem na dzieci, młodzież niepełnosprawną uczących się w Specjalnym Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rybniku ul. Hibnera 41, a także absolwentom tej placówki oraz osoby niepełnosprawne objęte opieką Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie realizuje swoje zadania w zakresie:

 1. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych
  a) prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie problematyki środowiska osób niepełnosprawnych.
  b) rozwijanie form integrowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku ich zdrowych rówieśników, propagowanie odpowiedniego stosunku do problemów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i do nich samych.
  c) działania na rzecz budowy i rozwoju ośrodków szkolno-rehabilitacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, leczniczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.
  d) organizowanie wypoczynku, rekreacji i rehabilitacji dla osób objętych opieką Stowarzyszenia.
  e) rozwijanie ruchu samopomocy wśród osób wychowujących dzieci i młodzież niepełnosprawną.
  f) prowadzenie działalności wydawniczej zgodnie z prawem prasowym.
  g) współdziałanie z organami, instytucjami, placówkami i szkołami.
  h) współpraca z pozarządowymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
  i) działanie na rzecz likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej i transportu - zapewnienie transportu dla osób na wózkach inwalidzkich.
  j) organizowanie zajęć poza szkolnych: kółka zainteresowań.
  k) zatrudnianie kadry niezbędnej do realizacji celów Stowarzyszenia.
  l) organizowanie wycieczek.
  ł) organizowanie imprez integracyjnych.
  m) działania na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych.
  n) działania na rzecz rodzin osób niepełnosprawnych.
 2. Działalności charytatywnej.
 3. Ochrony i promocji zdrowia, tworzenie i prowadzenie placówek świadczących usługi rehabilitacyjne i terapeutyczne.
 4. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.
 5. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 6. Upowszechnianie ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań na rzecz integracji obywatelskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami.
 7. Promocji i rozwijanie wolontariatu.

Działania naszej organizacji skierowane są przede wszystkim do niepełnosprawnych uczniów oraz absolwentów Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku, jak również do ich rodziców i opiekunów.
Swoje cele realizujemy po przez organizowanie zajęć rekreacyjno - sportowych (wyjazdy poza miasto) organizacja turnusów rehabilitacyjnych, organizacja czasu wolnego na wakacjach.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
11.04.2012
Stowarzyszenie Oligos na rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Absolwentów Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybniku od 1 marca 2012 roku realizuje projekt pt. "Pobudzić świat zmysłów"
Publicystyka
29.10.2013
W Rybniku działa specjalistyczna świetlica Stowarzyszenia OLIGOS, obecnie w ramach działań projektu "Kolory życia" w terminie od 1 października 2013 r. do 20 grudnia 2013 r. prowadzone są działania dzięki dotacji Urzędu Miasta Rybnika.
Publicystyka
12.09.2012
Niepełnosprawni podopieczni Stowarzyszenia OLIGOS na rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Absolwentow Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Rybnika pożegnali wakacje w niekonwencjonalny sposób.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Zarząd

Jarosław Tobiasz, skarbnik
Agnieszka Groborz, sekretarz
Agnieszka Malinowska, vice prezes
Rafał Wajner, vice prezes
Elżbieta Piotrowska, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej