Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka"

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
85 711 21 34
Telefon
691 393 550
Telefon
85 711 21 34
Adres rejestrowy
Ulica
Mickiewicza 2a
Kod pocztowy
16-100
Miejscowość
Sokółka
Województwo
podlaskie
Powiat
sokólski
Gmina
Sokółka
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Wysokie schody, brak podjazdu.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000282524
REGON
20015811400000
NIP
5451759468
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2009
Ludzie
Liczba członków
30
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest:
a) wyrównywanie edukacyjnych szans dzieci i młodzieży z terenu powiatu sokólskiego,
b) rozwijanie turystyki i krajoznawstwa oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury fizycznej i sportu,
c) zapobieganie demoralizacji i patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży,
d) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
e) wyrównywanie szans osób mieszkających na terenie powiatu sokólskiego, a znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
f) reintegracja społeczno - zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
g) przeciwdziałanie wyludnianiu wsi wchodzących w skład powiatu sokólskiego,
h) działanie na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy,
i) wspomaganie młodzieży w planowaniu jej kariery zawodowej i wyborze kierunku dalszego kształcenia,
j) działalność wspomagająca lokalny rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
k) wspomaganie rozwoju wspólnoty i społeczności lokalnej, kreowanie więzi międzyludzkich i lokalnego partnerstwa,
l) ochrona dóbr lokalnej kultury, tradycji i obyczajów,
m) promowanie walorów Ziemi Sokólskiej,
n) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, a także wspomaganie rozwoju demokracji.

Prowadzimy działania na rzecz wyrównywania szans życiowych osób, u których te szanse są obniżone. Naszymi beneficjentami są przede wszystkim uczniowie z obszarów wiejskich, osoby niepełnosprawne i/lub zagrożone wykluczeniem społecznym. Organizujemy zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów oraz warsztaty i szkolenia dla osób niepełnosprawnych, rehabilitację ruchową, turnusy rehabilitacyjne. Prowadzimy w lokalnym środowisku kampanię promującą zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Elżbieta Borowik, członek zarządu
Marzenna Horsztyńska, sekretarz Zarządu
Katarzyna Magdalena Paszko, członek zarządu
Anna Kobryńska, skarbnik
Katarzyna Czepiel, wiceprezes Zarządu
Krystyna Stefanowicz, prezes Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej