Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Polska Unia Rehabilitacji i Aktywizacji Zawodowej

Polska Unia Rehabilitacji i Aktywizacji Zawodowej
Kontakt
Telefon
22 825 98 39
Telefon
22 825 70 50
Adres rejestrowy
Ulica
Gałczyńskiego 4
Kod pocztowy
00-362
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000221998
REGON
36367903900000
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Główne cele Polskiej Unii Rehabilitacji i Aktywizacji Zawodowej:

 1. Stworzenie skutecznej platformy stanowiącej swoisty pomost między osobami niepełnosprawnymi i zatrudnieniem,
 2. Integracja organizacji i stowarzyszeń zajmujących się rozwiązywaniem problemów osób niepełnosprawnych, których efektem jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych,
 3. Tworzenie jednolitej reprezentacji stowarzyszeń i organizacji osób niepełnosprawnych w Polsce zajmujących się kompleksową rehabilitacją w celu zwiększenia aktywności zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
 4. Rzeczowy udział w tworzeniu spójnej polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych.

Do zadań Unii należą:

 1. Współpraca na rzecz tworzenia miejsc pracy we wszystkich formach zatrudnienia chronionego i na otwartym rynku pracy,
 2. Przygotowanie do pracy osób niepełnosprawnych na wsi; między innymi obsługa programów prowadzenia gospodarstwa rolnego,
 3. Rozwój usług pośrednictwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych,
 4. System szkolenia pracodawców i współpraca z biznesem; tworzenie specjalistycznych ośrodków szkoleniowo-rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi korzystanie z ogólnodostępnych placówek szkoleniowych,
 5. Program wczesnego zaangażowania w wychowanie fizyczne i sport, jako fazy przygotowania do zatrudnienia,
 6. Odbudowa spółdzielczej formy własności, sprawdzonej w efektywnym i skutecznym zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
 7. Współpraca z samorządami i administracją lokalną; przekazywanie materiałów, opracowań i wyników badań dotyczących najistotniejszych kwestii edukacji, pracy i życia osób niepełnosprawnych,
 8. Informacje, badania naukowe, promocja; wymiana wiedzy i doświadczeń na szczeblu krajowym i międzynarodowym (instytuty badawcze, indywidualni badacze zajmujący się problematyką osób niepełnosprawnych); promowanie i wspieranie współpracy pomiędzy organizacjami (Społeczna Rada Naukowa TWK oraz naukowcy skupieni w PZN, KiGR i innych organizacjach),
 9. Wypracowywanie wspólnego stanowiska wobec założeń, projektów i sposobów realizacji polityki państwa w obszarze zatrudnienia i kompleksowej rehabilitacji,
 10. Członkostwo w Workability International Europe.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
rehabilitacja, terapia
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej