Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
732 191 322
Adres rejestrowy
Ulica
Szpitalna 5 lok. 6a
Kod pocztowy
00-031
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000279645
REGON
14097194000000
NIP
5252408944
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Jesteśmy ekspercką organizacją pozarządową prawników i prawniczek, specjalizującą się w przeciwdziałaniu dyskryminacji, współpracującą z siecią organizacji krajowych i zagranicznych.

Wskazujemy prawne standardy antydyskryminacyjne na poziomie stanowienia i stosowania prawa oraz jesteśmy stale obecni w debacie publicznej dotyczącej równości.
Profesjonalnie i z zaangażowaniem prowadzimy działalność w kraju i za granicą poprzez: poradnictwo prawne i litygację, monitorowanie funkcjonowania państwa oraz edukację antydyskryminacyjną.

Koordynujemy rozbudowaną sieć prawników i prawniczek pro bono o zasięgu ogólnopolskim.

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego zostało powołane w dniu 9 grudnia 2006 r.

Jesteśmy stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Członkami stowarzyszenia są prawnicy - adwokaci, radcowie prawni, prawnicy organizacji pozarządowych, których zainteresowania skupiają się wokół zagadnienia ochrony praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji, promowania zasady równego traktowania w szczególności bez względu na płeć, wiek, rasę i pochodzenie etniczne, orientację seksualną, religię i przekonania i niepełnosprawność.

Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju nauki prawa antydyskryminacyjnego, upowszechnianie wiedzy w tym zakresie oraz aktywne działanie na rzecz zwalczania dyskryminacji.

Towarzystwo realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

  • inicjowanie i organizowanie badań naukowych, w tym prawno-porównawczych;
  • przygotowywanie ekspertyz naukowych;
  • upublicznianie dyskusji na temat zjawiska dyskryminacji;
  • wspieranie osób dotkniętych dyskryminacją i problemami z nią związanymi, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy prawnej łącznie z reprezentacją przed sądami;
  • powszechnymi, sądami międzynarodowymi oraz organami administracji publicznej;
  • kształtowanie postaw tolerancji i przełamywanie uprzedzeń i stereotypów wobec grup narażonych na dyskryminację;
  • działanie na rzecz ochrony praw człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat;
  • propagowanie inicjatyw sprzyjających tworzeniu atmosfery zaufania i szacunku dla ludzi różnych religii, kultur i światopoglądów.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Szkolenia i wydarzenia
08.02.2022
Cała Polska
Bezpłatne
Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie obejmującym działania edukacyjne oraz poradnictwo prawne dla kobiet doświadczających molestowania seksualnego i dyskryminacji motywowanej płcią. Telefon wsparcia działa w każdy wtorek od 16 do 18 oraz w każdy czwartek od 10 do 12 pod numerem telefonu +48 739 975 506. Głównym celem projektu jest wsparcie kobiet oraz przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu i dyskryminacji ze względu na płeć.
Publicystyka
12.06.2018
11 czerwca rozpoczął się projekt opracowania założeń warszawskiego systemu standaryzacji miejsc usługowych wolnych od dyskryminacji. Jego realizatorem jest Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego.
Publicystyka
27.04.2016
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego zaprasza do lektury swojej najnowszej publikacji “Pro bono dla równości. Współpraca samorządów prawniczych i organizacji pozarządowych. Przewodnik”, która stanowi podsumowanie projektu „Prawnicy na rzecz równości. Lokalne platformy współpracy”.

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
działalność na rzecz integracji europejskiej
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej