Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew w likwidacji

Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
608 853 821
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
po uprzednim uzgodnieniu
Ulica
Wolności 6
Kod pocztowy
41-700
Miejscowość
Ruda Śląska
Województwo
śląskie
Powiat
Ruda Śląska
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Budynek z podjazdem.
Adres kontaktowy
Ulica
Robotnicza 3 lok. 5
Kod pocztowy
41-710
Miejscowość
Ruda Śląska
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000279536
REGON
24064302500000
NIP
641-24-12-034
Rok powstania
2006
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
20
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew uchwalona została na Walnym Zebraniu Członków w dniu 24 lutego 2011 roku i brzmi: "Przez aktywność ekologiczną i kulturową w regionie do społeczeństwa obywatelskiego i demokracji uczestniczącej."

Misją Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew jest wspieranie społecznej aktywności obywateli, grup społecznych i instytucji pozarządowych w działaniach skierowanych na popularyzację postaw proekologicznych obywateli, czynną ochronę zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej oraz środowiska naturalnego.

Misją Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew jest inicjowanie, wspomaganie i promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną, historyczną i ekologiczną miasta Rudy Śląskiej, regionu i kraju, w tym wspomaganie i promowanie osiągnięć lokalnych twórców oraz środowisk artystycznych, związanych z działalnością proekologiczną i ochroną środowiska naturalnego oraz kultywowaniem miejscowych i regionalnych tradycji.

Misją Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew jest wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży, związanych z kulturą, tradycją, historią i ekologią miasta, regionu i kraju.

Misją Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew jest aktywne uczestnictwo i wspieranie idei urzeczywistniania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz społeczeństwa informatycznego, praworządności i demokracji uczestniczącej, upowszechniania i obrony praw człowieka i obywatela do życia w zdrowym środowisku, a w szczególności wspieranie społecznej aktywności obywateli, grup społecznych i instytucji pozarządowych w działaniach proekologicznych i działaniach skierowanych na ochronę i propagowanie regionalnych wartości kulturowych, historycznych i przyrodniczych.

Misję swą Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew realizuje w drodze bezinteresownej, bezpłatnej pracy oraz innych dobrowolnych świadczeń członków i wolontariuszy, a także korzystając z donacji, odpisów od podatków od osób fizycznych, nawiązek i świadczeń pieniężnych orzekanych przez sądy oraz środków uzyskanych z funduszy gminnych, wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych, przeznaczonych dla organizacji typu non-profit.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
ochrona roślin
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki
aktywizacja lokalna
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem

Zarząd

Barbara Podgórska, skarbnik
Adam Podgórski, przewodniczący zarządu
Marek Judycki, sekretarz zarządu
Sebastian Brudys, zastępca przewodniczącego zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej