Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Autonomia
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
515 476 659
Adres rejestrowy
Ulica
Konrada Wallenroda 55 lok. 75
Kod pocztowy
30-867
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Schody, brak przystosowanej toalety.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000286784
REGON
12053541000000
NIP
679-29-48-461
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja Autonomia to niezależna, nie nastawiona na zysk, organizacja pozarządowa założona w 2007 roku.

Naszym celem jest powstrzymanie nietolerancji, dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne lub narodowe, wiek, stopień sprawności i in., poprzez:

 • zmianę społecznych i kulturowych wzorców przypisywanych mężczyznom i kobietom oraz obyczajów, uprzedzeń i stereotypów, które skutkują zachowaniami agresywnymi i przemocą ze względu na płeć
 • promowanie metody WenDo - samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt
 • upowszechnianie idei feminizmu, równości płci i praw człowieka
 • eliminowanie stereotypów i uprzedzeń
 • wzmacnianie odwagi cywilnej w występowaniu przeciwko dyskryminacji i przemocy
 • wspieranie emancypacji osób należących do grup marginalizowanych i wykluczanych
 • rozwój demokracji, świadomości i aktywności obywatelskiej oraz współpracy między jednostkami i grupami.

CO ROBIMY?

UCZYMY SIEBIE I INNYCH - prowadzimy i organizujemy warsztaty, szkolenia (także dla trenerów/ek), konferencje, dyskusje, spotkania, projekcje i festiwale filmowe.

TWORZYMY I PROWADZIMY WWW.BEZUPRZEDZEN.ORG - największy polski serwis internetowy poświęcony edukacji antydyskryminacyjnej i równościowej.

PUBLIKUJEMY materiały informacyjne i edukacyjne np. ulotki, pocztówki, plakaty, książki, podręczniki szkoleniowe, filmy edukacyjne.

DZIAŁAMY - ORGANIZUJEMY I ANGAŻUJEMY SIĘ w marsze, manifestacje, akcje i kampanie społeczne m.in ogólnoświatową kampanię "16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć".

WSPIERAMY inne inicjatywy obywatelskie m.in. grupę nieformalną Ulica Siostrzana.

WSPÓŁPRACUJEMY z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi (uczelnie, szkoły), mediami oraz instytucjami administracji lokalnej i centralnej.

Tematyka naszych działań edukacyjnych to m.in.: przeciwdziałanie przemocy, dyskryminacji i przestępstwom motywowanym uprzedzeniami, prawa człowieka i ich ochrona, demokracja na poziomie małych grup (metoda Betzavta), zasada równości płci w projektach społecznych, gender mainstreaming oraz różnorodność, udział kobiet w życiu publicznym i politycznym, historia ruchu LGBT i in.

Nasze programy i projekty to m.in.:

 • Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami - edukacja antydyskryminacyjna i genderowa
 • Milczenie nie jest złotem - przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć i orientację seksualną
 • Droga kobiet - przeciwdziałanie przemocy wobec dziewcząt i młodych kobiet
 • Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie - edycja krakowska.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
film
animacja społeczno-kulturalna
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Magdalena Korona, prezeska
Ola Migalska, członkini zarządu
Agata Teutsch, członkini zarządu
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej