Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Ustawa Kamilka. Podstawowe informacje dla NGO-sów Dowiedz się więcej 6.06 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Autonomia
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
Telefon
515 476 659
Adres rejestrowy
Ulica
Konrada Wallenroda 55
Kod pocztowy
30-867
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Nie
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Schody, brak przystosowanej toalety.
Adres biura
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
nieregularne, najczęściej biuro pracuje we wtorki, środy i czwartki w godzinach 12:00-16:00; często odbywają się spotkania otwarte w godzinach 17:00 - 20:00
Ulica
Os. Centrum C 9
Kod pocztowy
31-931
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Lokal znajduje się na poziomie chodnika. Z tramwaju lub autobusu można się dostać do lokalu nie pokonując żadnych przeszkód. Wyremontowałyśmy nasz nowy lokal tak, żeby był dostępny: brak progów wewnątrz lokalu, brak wykładzin i dywanów, toaleta dostosowana dla osób poruszających się na wózku. Sporo wydarzeń staramy się organizować tak, żeby były dostępne : w architektonicznie dostosowanych przestrzeniach, albo organizując tłumaczenia na PJM. Udział w niemal wszystkich jest nieodpłatny.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000286784
REGON
12053541000000
NIP
6792948461
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2018
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Twój 1% buduje moc i autonomię dziewczynek

Twój 1% buduje moc i autonomię dziewczynek

Autor/źródło: plik własny

Zachwycone uczestniczki warsztatu WenDo - samoobrona i asertywność dla kobeit i dziewcząt*

Zachwycone uczestniczki warsztatu WenDo - samoobrona i asertywność dla kobeit i dziewcząt*

Autor/źródło: plik własny fot. A.Teutsch

Rowerowo Mocne - Dziewczyńska Kawiarenka Naprawcza

Rowerowo Mocne - Dziewczyńska Kawiarenka Naprawcza

Autor/źródło: plik własny fot. A.Teutsch

Dziewczyńska Dwudniówka Klimatyczna

Dziewczyńska Dwudniówka Klimatyczna

Autor/źródło: plik własny fot. A.Teutsch

Biwak Dziewczyńskiegfo Centrum Mocy

Biwak Dziewczyńskiegfo Centrum Mocy

Autor/źródło: plik własny fot. Joanna Zimmermann

Miniatura Twój 1% buduje moc i autonomię dziewczynek
Miniatura Zachwycone uczestniczki warsztatu WenDo - samoobrona i asertywność dla kobeit i dziewcząt*
Miniatura Rowerowo Mocne - Dziewczyńska Kawiarenka Naprawcza
Miniatura Dziewczyńska Dwudniówka Klimatyczna
Miniatura Biwak Dziewczyńskiegfo Centrum Mocy

Autonomia działa, by każda dziewczynka i kobieta była bezpieczna i odważna, mogła decydować o sobie, mogła się rozwijać i razem z innymi wpływać na kształt świata.

Wspieraj lepszą przyszłość dla kobiet i dziewcząt

Autonomia działa, by każda dziewczynka i kobieta była bezpieczna i odważna, mogła decydować o sobie, mogła się rozwijać i razem w innymi wpływać na kształt świata.

Nasze motto to: "siła, odwaga, solidarność". 

Działamy by zbudować mocne i odporne społeczeństwo, zdolne przeciwstawiać się dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć  lub tożsamością płciową, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, wiek, poziom umiejętności i in. 

Od 2007 roku nieprzerwanie wzmacniamy kobiety i dziewczynki, mężczyzn, chłopców i społeczności, by aktywnie współtworzyły i współtworzyli społeczeństwo doceniające równość, wolność, różnorodność i sprawiedliwość, kulturę pokoju i porozumienia. 

Jako organizacja mocno angażujemy się w dbanie o dostępność i uwzględnianie perspektywy intersekcjonalnej (która podkreśla złożoność tożsamości każdej osoby).

Mamy bogate doświadczenie i specjalistyczną/ekspercką wiedzę w zakresie: empowermentu; WenDo - feministycznej samoobronz, lub w szerszym zakresie - zapobiegania przemocy i dyskryminacji (w tym mowie nienawiści i przestępstwom z nienawiści); edukacji obywatelskiej i antydyskryminacyjnej; rozwijaniu zdolności krytycznego myślenia i umiejętności korzystania z mediów; kampanii uświadamiających i rzecznictwie.

Organizujemy wiele działań obywatelskich, prowadzimy stworzyłyśmy pierwsze i jedyne w Polsce Dziewczyńskie Centrum Mocy i Dziewczyńską Kawiarenkę Naprawczą, wspieramy pracownice/ków sektora edukacji, pomocy społecznej i In., a także organizacje i instytucje poprzez szkolenia dla trenerów/ek („Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami” i „Akademię Treningu WenDo”), tworzenie i produkcję materiałów edukacyjnych (książek, broszur, filmów), doradztwo i wsparcie w tworzeniu polityk i rozwiązań antydyskryminacyjnych dla instytucji publicznych, np. model polityki antydyskryminacyjnej w szkolnictwie wyższym w Polsce.

Obszary działań:

Empowerment/upełnomocnienie

Edukacja [dla równości, antydyskryminacyjna i o prawach człowieka]

Zapobieganie przemocy i dyskryminacji [budowanie kompetencji, mobilizacja i działanie]

Rzecznictwo [dla skutecznej ochrony przed przemocą i dyskryminacją]

Empowerment – upełnomocnienie i edukacja emancypacyjna osób narażonych na przemoc i dyskryminację wielokrotną lub wykluczenie.

Edukacja m.in. kompleksowy program “Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami”; organizacja krakowskiej edycji Objazdowego Festiwalu Filmów Watch Docs. Prawa człowieka w filmie i in..

Zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji, w szczególności motywowanej uprzedzeniami, m.in. poprzez budowanie kompetencji profesjonalistów_ek, budowanie i wdrażanie programów dla placówek edukacyjnych, podnoszenie świadomości i aktywności obywatelskiej oraz wzmacnianie odwagi cywilnej w występowaniu przeciwko dyskryminacji i przemocy.

Rzecznictwo (ogólnopolskie, lokalne i branżowe) zmierzające do włączenia perspektywy antydyskryminacyjnej, w tym edukacji antydyskryminacyjnej do systemu edukacji formalnej i programów antyprzemocowych.

Dbamy o dostępność. Swoje działania staramy się dostosowywać do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zapewniamy w niemal 100% bezpłatny udział dla wszystkich, w realizowanych przez nas działaniach oraz dofinansowanie części lub całości kosztów podróży, wyżywienia i noclegów. Organizujemy lub  pokrywamy koszty zastępstwa, dla pracy opiekuńczej osób korzystających z naszej oferty.

Nasze działania mają zasięg ogólnopolski i lokalny. Mamy też doświadczenie w realizacji działań międzynarodowych m.in. w Białorusi i Ukrainie. Posiadamy wysoko wykwalifikowane i zaangażowane grono osób pracujących i współpracujących, docenianą ekspertyzę i znaczący dorobek w obszarach działań merytorycznych.

 • 4.000 osób z Polski, Białorusi i Ukrainy uczestniczyło bezpośrednio w warsztatach, seminariach i konferencjach. Dzięki temu podniosło swoje kompetencje rozpoznawania i reagowania na przemoc i dyskryminację, zwiększając bezpieczeństwo swoje i swoich społeczności.
 • około 3300 dziewczynek i kobiet wzięło udział w prowadzonych przez nas empowermentowych warsztatach WenDo – budowania pewności siebie, samoobrony i asertywności.
 • 100 trenerek i trenerów, w tym 29  z metody WenDo, przygotowałyśmy do prowadzenia zajęć antyprzemocowych, antydyskryminacyjnych, empowermentowych.
 • 7.000 osób w ramach 9 koordynowanych przez nas krakowskich i podhalańskich edycji Objazdowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie uczestniczyło w projekcjach prawie 200 filmów oraz w dziesiątkach dyskusji, warsztatów i spotkań.
 • wydałyśmy 8 publikacji książkowych własnych oraz 3 w partnerstwach, a także kilkadziesiąt szeroko dystrybuowanych materiałów edukacyjnych i informacyjnych o prawach człowieka oraz przeciwdziałaniu przemocy i dyskryminacji. Trafiły one do niemal 10 tysięcy Czytelniczek i Czytelników.
 • od 11 lat prowadzimy Kampanię 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć w całej Polsce, dzięki czemu kolejne organizacje i instytucje publiczne (m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie oraz Uniwersytet Warszawski angażują się w kampanię).
 • stworzyłyśmy we współpracy z partnerami Standard antydyskryminacyjny dla uczelni rekomendowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich i KRASP. Doradzamy i wspieramy uczelnie w jego wdrażaniu, stworzyłyśmy opracowanie dot. przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 4 filmy pomagające zrozumieć mechanizmy dyskryminacji i przemocy oraz angażujące w przeciwdziałanie im , przekazałyśmy 3.500 osób związanych z edukacją. Filmy są na bieżąco wykorzystywane i zostały do tej pory obejrzane przez minimum 100.000 dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • 360 wolontariuszek i wolontariuszy pracując z nami uczyło się jak budować sprawiedliwe, bezpieczne, równościowe społeczności. Dla wielu był to początek zaangażowania obywatelskiego.
 • 4 edukacyjne strony internetowe służą na co dzień wszystkim zainteresowanym: autonomia.org.pl, kampania16dni.pl, bezuprzedzen.org (materiały dotyczące edukacji antydyskryminacyjnej i przeciwdziałania dyskryminacji w edukacji), bezpieczna-szkola.edu.pl, watchdocskrakow.pl, niepodlegle.pl
 • współorganizowałyśmy setki kampanii społecznych, inicjatyw obywatelskich, manifestacji oraz akcji (krakowskie Manify, Marsze Równości, Feministyczne Akcje Letnie i wiele innych).

Współpracujemy z inicjatywami obywatelskimi, ośrodkami akademickimi i instytucjami publicznymi oraz mediami. Nasze projekty i działania obejmowane są Patronatami i Matronatami honorowymi m.in.: Rzecznika Praw Obywatelskich dra Adama Bodnara, Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Zdobyłyśmy patronaty i matronaty medialne – “Wysokie Obcasy”, TOK FM, “Niebieska Linia”, “Głos Nauczycielski”, “Zadra”, NGO.PL oraz “Codziennik Feministyczny”.

About

Autonomia struggles for every single girl and woman's safety and courage, so they can make their own decisions freely, so they can develop, and join their efforts to change the shape of the world together.

Our motto is: 'strength, courage, solidarity'. We wish to build an empowered and resilient society, able to resist the discrimination and violence based on gender or gender identity, sexual orientation, ethnicity, age, ability level or any other factor. As an organization,
we are strongly committed to accessibility and the inclusion of intersectional perspectives.

We rely on expertise and extensive experience in the fields of: empowerment; WenDo – feminist self-defence, or in a broader scope - the prevention of violence and discrimination (including hate speech and hate crime); civic and anti-discrimination education; development
of critical thinking capacities and media literacy; awareness-raising campaigns and advocacy. We do a lot of civic organizing, run the Girls' Power Centre and the Girl's Repair Café, and support professionals, organizations and institutions through trainings for trainers ('No-one's Born Prejudiced' and 'WenDo Academy'), the design and production of educational material (books, brochures, films), counselling and support in the creation of anti-discrimination policies and solutions for public institutions, e.g. a model of anti-discrimination policy in higher education in Poland.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
12.07.2016
„Siła, odwaga, solidarność…” jest wydaną przez fundację Autonomia pierwszą w Polsce publikacją w kompleksowy sposób odnoszącą się do upełnomocnienia (z ang. empowerment) jako jednej ze strategii w walce z przemocą wobec kobiet i dziewczynek oraz inną przemocą ze względu na płeć.
Publicystyka
11.10.2018
W ten czwartek, 11 października 2018, w Międzynarodowy Dzień Dziewczynek, rusza największa zrzutka na uruchomienie pierwszego Dziewczyńskiego Centrum Mocy!
Publicystyka
20.01.2017
14 grudnia 2016 do fundacji Autonomia, działającej m.in. przeciwko przemocy wobec kobiet, przyszło pismo o rozwiązaniu umowy na realizację zadania w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Przyczyn tej decyzji nie podano do publicznej wiadomości. 11 stycznia 2017 sprawą rozwiązanej umowy zajmował się Zespół ds. Interwencji RDPP. Po spotkaniu fundacja wydała oświadczenie, protestując przeciwko działaniom MRPiPS.

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

- warsztaty WenDo (częściowo), szkolenia i kursy dla uczelni i in.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
turystyka, krajoznawstwo
rekreacja, wypoczynek
film
organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
animowanie działań wspólnot lokalnych
zrównoważony rozwój
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn

Zarząd

Agata Teutsch, prezeska
Joanna Burzydło, członkini zarządu
Marta Kubisiak, członkini zarządu
Justyna Warczakoska, członkini zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
67 1240 4650 1111 0010 4204 4254
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej