Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Fundacja Rozwoju Człowieka "Galileo" im. prof. Mariana Mazura

Fundacja Rozwoju Człowieka "Galileo" im. prof. Mariana Mazura
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Warszawska 353
Kod pocztowy
42-209
Miejscowość
Częstochowa
Województwo
śląskie
Powiat
Częstochowa
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000287523
REGON
26018006400000
NIP
655-19-22-253
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Organizacja została powołana w celu przeciwdziałania zjawisku marginalizacji i wykluczenia społecznego oraz umożliwienia dostepu do dóbr i przywilejów społecznych. Jak również: reintegracji społecznej, poprzez wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych, podtrzymywanie tradycji narodowej. Ponadto, dla efektywnego pełnienia ról i zadań społecznych, promocji integracji europejskiej, rozwoju demokracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. A dla zachowania harmonii społeczno-przyrodniczej - upowszechniania wiedzy o ekologii oraz dziedzictwie przyrodniczym. Celem działania Fundacji jest także reintegracja zawodowa i rozwój przedsiębiorczości.

Prowadzone działania:
Program na rok 2008 przyjęty przez Fundację "Galileo" zakłada skierowanie działań do młodzieży pochodzącej w szczególności ze środowisk defaworyzowanych.
Jego efektem jest realizacja międzynarodowego projektu wymiany młodzieży "Yugglink - youth link" dofinansowanego przez Narodową Agencję Programu Młodzież w Działaniu. Celem jego realizacji jest wzajemne poznanie oraz akceptacja odmienności językowych i kulturowych.
Fundacja "Galileo" przystąpiła także do realizacji projektu z zakresu zachowania narodowego dziedzictwa kulturowego, który został dofinansowany przez MKiDN. Poprzez kontynuację badań archeologicznych na wykopaliskach pochodzących sprzed 5 tys. lat terenach wiejskich pragniemy uzyskać efekt w postaci utożsamiania się młodych ludzi z miejscem zamieszkania oraz wzrost poziomu ich aspiracji.
Upowszechnianie wyników badań oraz udostępnianie ich szerszej grupie odbiorców nastąpi dzięki realizacji wystawy fotograficznej "Wykopaliska archeologiczne na wsi świętokrzyskiej", która otrzymała wsparcie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jej inaugurację w czasie Międzynarodowych Dni Kazimierzy Wielkiej objął Patronatem Honorowym Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, Pan Adam Bodzioch.
Fundacja "Galileo" złożyła dwa wnioski partnerskie do POKL,do realizacji na terenach wiejskich.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Zbigniew Antosiak, wiceprezes
Adam Rogowski, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej