Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wielkopolskie Stowarzyszenie Wsparcia w Zespole Turnera

Wielkopolskie Stowarzyszenie Wsparcia w Zespole Turnera
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
505 662 291
Adres rejestrowy
Ulica
Mateckiego 21 lok. 12
Kod pocztowy
60-689
Miejscowość
Poznań
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Poznań
Gmina
Poznań
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000277390
REGON
30054797600000
NIP
972-11-57-512
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Wielkopolskie Stowarzyszenie Wsparcia w Zespole Turnera jest organizacją zrzeszającą rodziców, opiekunów dzieci, wchodzące w dorosłość dziewczyny i kobiety obarczone skutkami zaburzenia chromosomowego znanego pod nazwą zespół Turnera (ZT) Jest otwarte także dla innych osób zainteresowanych problematyką tego zespołu. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski.

Swoje działania adresujemy nie tylko do członków Stowarzyszenia, lecz do całej społeczności osób, których dotyczą wielorakie problemy zespołu Turnera.

Celem głównym Stowarzyszenia - zgodnie z uznawanymi w świecie najnowszymi standardami - jest doprowadzenie do stworzenia osobom z zespołem Turnera w całym okresie ich życia warunków harmonijnego rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego, chroniącego przed niepełnosprawnością i wykluczeniem społecznym i dającego im szansę jakości życia nie różniącej się istotnie od osiąganej przez ludzi zdrowych. W tym celu Stowarzyszenie, wyrażając potrzeby i dążenia środowiska osób z zespołem Turnera wobec instytucji władzy państwowej i samorządowej oraz współpracując z tymi władzami i podmiotami profesjonalnie zaangażowanymi w rozwiązywanie problemów osób z zespołem Turnera - dąży do:

  1. objęcia przez system ochrony zdrowia ogółu osób z zespołem Turnera, w ciągu całego ich życia, opartą na najnowszych standardach wielospecjalistyczną opieką medyczną;
  2. powiązania opieki medycznej z koniecznym wsparciem psychologicznym i edukacyjnym;
    3.umożliwienia zdobycia wykształcenia, zawodu i podjęcia pracy;
  3. przygotowania do założenia rodziny i posiadania dzieci w drodze adopcji lub wspomaganego rozrodu;
  4. zapewnienia warunków pełnej integracji społecznej osób z ZT, opartej na poczuciu własnej wartości i umożliwiającej uczestnictwo w głównym nurcie aktywności edukacyjnej, zawodowej i społecznej.

Tak sprecyzowanej strukturze strategicznego celu Stowarzyszenie podporządkowało swoje działania sprecyzowane w § 9 statutu:
http://www.turnersyndrom.org.pl/dokumenty/Statut.doc

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
pomoc Polonii i Polakom za granicą

Zarząd

Małgorzata Tórz, sekretarz
Agata Pytel, skarbnik
Paulina Szulc, wiceprezes
Małgorzata Stróżyk, wiceprezes
Joanna Jędrzejczak, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej