Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Stowarzyszenie Prorew
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
577 353 650
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
pn. - pt. w godz. 8:00 - 16:00
Ulica
Kasztanowa 12 lok. 15
Kod pocztowy
25-555
Miejscowość
Kielce
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
Kielce
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000274767
REGON
26014584300000
NIP
9591767464
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2010
Ludzie
Liczba członków
15
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Jesteśmy grupą osób, których głównym celem jest niesienie różnorakiej pomocy (pedagogicznej, materialnej, psychologicznej, prawnej) mieszkańcom naszego miasta, zwłaszcza dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin patologicznych i biednych.

Celami działalności Stowarzyszenia są:

 1. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
 2. Pomoc osobom pozostawionym na marginesie życia społecznego (osoby chore i niepełnosprawne, bezdomni, osoby żyjące z HIV, dzieci z rodzin rozbitych, dysfunkcyjnych, alkoholicy, seksoholicy, kleptomani, narkomani, pracoholicy, młodociani przestępcy, osoby z zaburzeniami odżywiania, osoby uwikłane w sekty, osoby uzależnione od Internetu i inne) w szczególności w zakresie rehabilitacji, readaptacji, resocjalizacji, profilaktyki i rewalidacji oraz pomocy materialnej.
 3. Działania wspierające rozwój i aktywność różnych grup społecznych.
 4. Współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, pozarządowymi oraz przedsiębiorstwami w dziedzinach przyczyniających się do realizacji celów statutowych.
 5. Organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów, warsztatów, kursów.
 6. Organizacja i prowadzenie imprez kulturalnych, społecznych i charytatywnych.
 7. Podnoszenie kwalifikacji członków Stowarzyszenia.
 8. Poradnictwo zawodowe dla młodzieży i wyrównywanie szans młodzieży ze środowisk miejskich i wiejskich.
 9. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 10. Promocja miasta Kielce, województwa świętokrzyskiego oraz regionu Świętokrzyskiego w ramach celów statutowych.
 11. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
 12. Działania w zakresie uzależnień i mediacji.
 13. Działania na rzecz dzieci i młodzieży.
 14. Działania na rzecz osób w późnej dorosłości, seniorów.
 15. Działania na rzecz osób przebywających w zakładach karnych, opuszczających je oraz ich rodzin.
 16. Działania w zakresie poradnictwa i konsultacji.
 17. Działania w zakresie profilaktyki, terapii, rehabilitacji, resocjalizacji.
 18. Działania na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

Obecnie Stowarzyszenie prowadzi:

 • Świetlicę środowiskową BRACHU dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat;
 • Punkt Konsultacyjny SERCE NA DŁONI dla osób uzależnionych i współuzależnionych, zagrożonych uzależnieniem oraz ofiarom przestępstw;
 • Warsztaty dla: młodzieży, rodziców, studentów, nauczycieli, pedagogów i osób zajmujących się wychowywaniem i pracą z młodzieżą;
 • Świetlicowy Ośrodek Kariery dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
doradztwo zawodowe
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Marcin Agatowski, Prezes
Kamil Wiśniewski, Wiceprezes
Jan Duda, Sekretarz
Karolina Smolik, Skarbnik
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej