Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Stowarzyszenie Obrona Ludzi Pracy Rzeczypospolitej Polskiej

Stowarzyszenie Obrona Ludzi Pracy Rzeczypospolitej Polskiej
Zakończyła działalność
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Organowa 17 lok. 18
Kod pocztowy
20-882
Miejscowość
Lublin
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000274207
REGON
36255920900000
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

  1. Poprawy warunków życia społeczności lokalnych, 2. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin, 3. Działalności charytatywnej, 4. Ochrony i promocji zdrowia, 5. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 6. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 7. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 8. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 9. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 10. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 11. Upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, 12. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 13. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, 14. Upowszechniania i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, 15. Ratownictwa i ochrony ludności, 16. Upowszechniania i ochrony praw konsumentów, 17. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 18. Promocji i organizacji wolontariatu, 19. Upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej