Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Centrum Wolontariatu w Kraśniku
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
513 606 783
Telefon
663 368 000
Adres rejestrowy
Ulica
Klasztorna 3
Kod pocztowy
23-200
Miejscowość
Kraśnik
Województwo
lubelskie
Powiat
kraśnicki
Gmina
Kraśnik
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000182998
REGON
06007753300000
NIP
7151824300
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2010
Ludzie
Liczba członków
25
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Wspieranie i inicjowanie szeroko pojętej aktywności obywatelskiej, realizowane w oparciu o wolontariat oraz poprzez otwarcie na wymianę wiedzy, doświadczeń i wspólne działania na polu inicjatyw społecznych, a także działalność publiczna na rzecz rozwoju oraz propagowania wszelkich inicjatyw, postaw i działań sprzyjających pogłębianiu wiedzy i świadomości obywateli na temat wolontariatu i działalności pożytku publicznego.

Realizowane projekty:

 1. Świetlica Środowiskowa „Słońce na dłoni”
  Świetlica Środowiskowa „Słońce na dłoni” działa na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka została otwarta 1 lipca 2008 r., zaś w grudniu 2008 r. została wpisana do rejestru placówek opiekuńczo - wychowawczych pod nr 172 w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Po zmianie przepisów prawa Świetlica została wpisana do rejestru prowadzonego przez Urząd Miasta Kraśnik.
  Świetlica działa systematycznie od początku istnienia i jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00. Zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywają się w godzinach 14:00-18:00. Podopieczni pochodzący z rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych patologią, zaniedbanych, alkoholików, korzystający ze świetlicy aktywnie i pożytecznie spędzają czas w świetlicy. Mają zapewnioną fachową opiekę, pomoc w nauce i posiłek. Dodatkowo, wychowankowie Świetlicy rozwijają swoje zainteresowania i pasje.
  W świetlicy organizowane były następujące zajęcia:
 • edukacyjne: odrabianie lekcji, redukcja zaległości w nauce, nauka języków obcych;
 • organizujące czas wolny: gry i zabawy, uczestnictwo w imprezach kulturalnych, np. koncertach, wystawach;
 • wspierające rozwój zainteresowań i zdolności: plastyczne, teatralne, taneczne, itp.;
 • zwiększające kulturę osobistą, np. nauka zasad zachowania przy stole, nauka higieny;
 • rozwijające sprawność fizyczną: gry zespołowe, zabawy zręcznościowe, nauka pływania, tańca współczesnego itp.;
 • działania na rzecz świetlicy, np. dbanie o wystrój placówki;
 • działania na rzecz środowiska lokalnego, np. współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami działającymi na rzecz innych społeczności, jednostkami samorządu terytorialnego;
 • współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi), szkołami, pracownikiem socjalnym oraz innymi osobami i instytucjami.
 1. „Rusz się na Zdrowie”
  Zadanie zrealizowane w okresie: 01.02.2013 r. - 31.12.2013 r.
  W ramach projektu prowadzonie były przez specjalistów i trenerów alternatywne zajęcia sportowych oraz taneczne. W cotygodniowych zajęciach uczestniczyło około 20 wychowanków Świetlicy Środowiskowej „Słońce na dłoni” prowadzonej przez Stowarzyszenie. Dodatkowo, dwa razy w miesiącu prowadzone były zajęcia profilaktyczne przez specjalistę do przeciwdziałania uzależnieniom.

 2. „Pomaluj mój świat”
  Zadanie zrealizowane w okresie: 01.02.2013 r. - 31.12.2013 r.
  Zajęcia plastyczne „Pomaluj mój świat” zostały przeprowadzone w Świetlicy Środowiskowej „Słońce na dłoni” prowadzone przez Centrum Wolontariatu w Kraśniku. Zajęcia plastyczno-techniczne odbywały się raz w tygodniu w wymiarze 2h i poprowadził je zatrudniony w tym celu wykwalifikowany instruktor. Podczas zajęć dzieci wykonywały prace z wykorzystaniem różnych technik plastycznych oraz zapoznawały się z nowymi technikami i materiałami plastycznymi. W ramach zadania odbywały się zajęcia profilaktyczne promujące zdrowy tryb życia pozbawiony używek, przede wszystkim alkoholu.

 3. „Kosmiczny dziedziniec” w ramach programu partnerskiego „Świetlica moje miejsce” - projekt Fundacji PZU i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży
  Zadanie zrealizowane w okresie: 01.10.2013 r. - 30.06.2014 r.
  Celem projektu było ukazanie przedmiotów ścisłych w sposób dostępny dla dzieci poprzez uczestniczenie w doświadczeniach fizyczno-chemicznych. W ramach projektu były realizowane następujące działania: kulturalne, pedagogiczne i sportowe. Dodatkowym atutem były zajęcia z robotyki, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Ponadto, jednym z zadań projektu był wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

 4. „Filmowa droga do Urzędowa”
  Były to warsztaty filmu dokumentalnego, które zostały stworzone z myślą o ludziach pragnących rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie. Projekt był prowadzony przez absolwentów Szkoły Wajdy: Jakuba Cumana, Marcina Janos Krawczyka, Łukasza Borowskiego, Marcina Filipowicza, Jacka Kędzierskiego. W ramach warsztatów powstały trzy filmy dokumentalne z bohaterami mieszkańców Urzędowa. W procesie rekrutacji zgłosiła się młodzież z całej Polski. Głównym warunkiem przyjęcia było wypełnienie ankiety, w której należało opisać swój pomysł na film. Wyłoniono dwunastu uczestników, którzy przez jedenaście dni czynnie uczestniczyli w procesie powstawania filmu dokumentalnego zaczynając od teorii, po wybór bohatera, realizację i montaż zdjęć, na postprodukcji filmu kończąc. Premiera filmu odbyła się 14 sierpnia 2012 r. w kinie „Metalowiec” w Kraśniku.

 5. „Gotowanie na wesoło”
  Zadanie zrealizowane w okresie: 01.04.2011 r. - 30.11.2011 r.
  Dzięki zrealizowanemu programowi grantowemu Danone „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!” wychowankom Świetlicy Środowiskowej „Słońce na dłoni” były dostarczane zdrowe i wartościowe posiłki (priorytet projektu). Rezultaty projektu:

 • promowanie wiedzy i umiejętności na temat przygotowywania posiłków;
 • uświadomienie wagi prawidłowego odżywiania dla rozwoju fizycznego i psychicznego;
 • wpływ pożywienia na nasze zachowanie, uczenie się i ogólne funkcjonowanie;
 • umiejętne przygotowanie i spożywanie posiłków w higieniczny sposób;
 • promowanie zachowań ekologicznych: segregacja odpadów, nie marnowanie resztek żywności, oszczędzanie energii i wody;
 • wzbudzić zainteresowanie dzieci i młodzieży kulturą (nie tylko kulinarną) naszego regionu oraz innych krajów;
 • promowanie aktywnego i urozmaiconego sposobu spędzania wolnego czasu;
 • włączenie rodziców/opiekunów dzieci (podopiecznych świetlicy) w działania na rzecz promowania zdrowego odżywiania oraz na rzecz placówki.
  Najbardziej widoczne w realizacji projektu były zajęcia kulinarne, piknik - grill dla podopiecznych świetlicy i ich rodzin, wycieczka do stolicy województwa oraz wycieczka do muzeum.
 1. „Pogotowie zabawowe”
  Zadanie zrealizowane w okresie: 01.05.2011 r. - 30.06.2012 r.
  Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Celem projektu było udekorowanie oddziału szpitalnego dzieci i młodzieży oraz przygotowanie wolontariuszy do pracy w oddziale. W jego ramach odbył się szereg szkoleń, warsztatów oraz akcji na oddziale: korowody cyrkowe, pokazy iluzjonistyczne, spotkanie z mikołajem i zajączkiem.

 2. „Akademia Wolontariatu w Kraśniku”
  Zadanie zrealizowane w okresie: 01.07. 2009 r. - 31.12. 2009 r.
  Dotacja z MPiPS w ramach PO FIO. Celem projektu było zwiększenie liczby wolontariuszy w powiecie kraśnickim, janowskim i opolskim oraz odpowiednie przygotowanie ich do pełnienia funkcji w kształtowaniu więzi społecznych.

Zadanie zrealizowane w okresie: 01.07.2008 r. - 31.12.2008 r.
Dotacja z MPiPS w ramach PO FIO.

Programy wolontarystyczne:

 1. Biuro Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy
  Celem projektu było zniwelowanie braku wiedzy na temat wolontariatu i jego możliwości. W ramach projektu były zrealizowane działania: szkolenia dla wolontariuszy i koordynatorów oraz obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza podsumowujące projekt.

 2. Akademia Wolontariatu w Kraśniku
  Celem projektu było zwiększenie liczby wolontariuszy na terenie powiatu kraśnickiego. W ramach projektu były realizowane następujące działania: pedagogiczne, kulturalne, edukacyjne, sportowe, turystyczne.

 3. Spotkania Pokoleń
  Program realizowany od 2004 roku w Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku. Młodzież, która odpowiednio wcześniej została przeszkolona z zakresu wolontariatu pracowała z mieszkańcami Placówki. Pod „okiem” koordynatora prowadzili zajęcia integracyjne. Spotkania tematyczne opierały się głównie na tym jak było kiedyś, a jak jest teraz. W programie uczestniczyło około 20 wolontariuszy. Należy zaznaczyć, iż wolontariusze to osoby uczące się w liceum oraz szkole zawodowej, pochodzący z powiatu kraśnickiego.

 4. Regionalnej Sieci Szkolnych Klubów Wolontariusza w Kraśniku
  Do Sieci przynależy 14 klubów z powiatu kraśnickiego. W roku 2013 r. przystąpił Zespół Szkół w Annopolu. Program, którego celem było przygotowanie nauczycieli do prowadzenia na terenie szkoły szkolnych klubów wolontariusza oraz udzielanie wsparcia w tworzeniu klubów. W ramach zadania zorganizowane zostały szkolenia i spotkania, podczas których podjęto decyzje dotyczące zmian w regulaminie przyznawania stypendiów przez Starostę Powiatu Kraśnickiego oraz wypracowanie systemu wydawania zaświadczeń za pracę wolontarystyczną.

 5. Podziel się posiłkiem.
  Ogólnopolska Akcja zbiórki żywności prowadzona przez Bank Żywności w Lublinie oraz firmę DANONE:
  a) akcja odbyła się 4-5 września 2013 r.
  b) udział w zbiórce wzięło 100 wolontariuszy
  c) łącznie zebrano 1837,890 kg żywności
  d) w akcji było zaangażowanych 16 sklepów
  e) 120 rodzin z powiatu kraśnickiego otrzymało pomoc
  5) Świąteczna zbiórka żywności
  Ogólnopolska Akcja zbiórki żywności prowadzona przez Bank Żywności w Lublinie oraz firmę DANONE:
  a) akcja odbyła się 30 listopada i 1 grudnia 2013 r.
  b) udział w zbiórce wzięło 100 wolontariuszy
  c) łącznie zebrano 1264,310 kg żywności
  d) w akcji było zaangażowanych 15 sklepów
  e) 80 rodzin z powiatu kraśnickiego otrzymało pomoc.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
porady prawne, pomoc prawna
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej)
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
PR i promocja organizacji
wsparcie lokalowe, techniczne
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
współpraca z administracją
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Odbiorcy działań

Zarząd

Katarzyna Woźna, Księgowa
Dariusz Woźny, Członek Zarządu
Sylwia Dydo, Zastępca Prezesa Zarządu
Aneta Sapuła-Kołodziejczyk, Prezes Zarządu
Reklama

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej