Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Zamojskie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży "Nadzieja" im. Dobrego Pasterza w Zamościu

Zamojskie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży "Nadzieja" im. Dobrego Pasterza w Zamościu
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
Telefon
84 641 12 63
Telefon
517 615 332
Telefon
84 641 12 63
Adres rejestrowy
Ulica
Ks. Franciszka Zawiszy 10
Kod pocztowy
22-400
Miejscowość
Zamość
Województwo
lubelskie
Powiat
Zamość
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Brak podjazdów.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000280686
REGON
06025014400000
NIP
922-29-01-961
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2009
Ludzie
Liczba członków
17
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Wszechstronny i możliwie najpełniejszy rozwój członków i uczestników Stowarzyszenia;
 2. Wychowanie dzieci i młodzieży do odpowiedzialności oraz osiągnięcia dojrzałości chrześcijańskiej;
 3. Działalność charytatywna na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
 4. Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży;
 5. Działalność kulturalna wśród dzieci i młodzieży;
 6. Uczestniczenie w życiu kulturalno - społecznym;
 7. Przyczynianie się do rozwoju kultu religijnego wśród dzieci, młodzieży i rodzin;
 8. Poznawanie przyrody i propagowanie postaw proekologicznych, służących rozwojowi osobowości dzieci i młodzieży w duchu szacunku do innych istnień;
 9. Inicjowanie różnych form współpracy dzieci z rodzicami, pomoc w nauce i zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży;
 10. Działalność profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży chroniąca przed uzależnieniem od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych rodzajów używek;
 11. Działalność terapeutyczna osób uzależnionych od narkotyków, alkoholu itp.;
 12. Działalność terapeutyczna na rzecz osób współuzależnionych.
 13. Działalność na rzecz osób bezrobotnych;
 14. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 15. Edukacja społeczno-zawodowa;
 16. Wymiana międzynarodowa młodzieży;
 17. Pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych i ich rodzinom;
 18. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 19. Podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej;
 20. Ochrona i promocja zdrowia;
 21. Promocja i organizacja wolontariatu;

Prowadzone działania
Stowarzyszenie pomaga młodzieży w pracy Grupy Teatralnej Warto.
Teatr wystawiał z dużym powodzeniem w Zamościu, Lublinie, Tomaszowie Lub. i Biłgoraju spektakle pt.: ”Oskar i pani Róża” oraz ”Zraniony Pasterz”.
Stowarzyszenie organizuje cykliczne rozgrywki piłkarskie dla dzieci i młodzieży oraz regularne treningi.
W roku 2007 pierwszą wycieczkę rowerową.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej