Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zamojskie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży "Nadzieja" im. Dobrego Pasterza w Zamościu

Zamojskie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży "Nadzieja" im. Dobrego Pasterza w Zamościu
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
Telefon
84 641 12 63
Telefon
517 615 332
Telefon
84 641 12 63
Adres rejestrowy
Ulica
Ks. Franciszka Zawiszy 10
Kod pocztowy
22-400
Miejscowość
Zamość
Województwo
lubelskie
Powiat
Zamość
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Brak podjazdów.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000280686
REGON
06025014400000
NIP
922-29-01-961
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2009
Ludzie
Liczba członków
17
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Wszechstronny i możliwie najpełniejszy rozwój członków i uczestników Stowarzyszenia;
 2. Wychowanie dzieci i młodzieży do odpowiedzialności oraz osiągnięcia dojrzałości chrześcijańskiej;
 3. Działalność charytatywna na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
 4. Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży;
 5. Działalność kulturalna wśród dzieci i młodzieży;
 6. Uczestniczenie w życiu kulturalno - społecznym;
 7. Przyczynianie się do rozwoju kultu religijnego wśród dzieci, młodzieży i rodzin;
 8. Poznawanie przyrody i propagowanie postaw proekologicznych, służących rozwojowi osobowości dzieci i młodzieży w duchu szacunku do innych istnień;
 9. Inicjowanie różnych form współpracy dzieci z rodzicami, pomoc w nauce i zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży;
 10. Działalność profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży chroniąca przed uzależnieniem od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych rodzajów używek;
 11. Działalność terapeutyczna osób uzależnionych od narkotyków, alkoholu itp.;
 12. Działalność terapeutyczna na rzecz osób współuzależnionych.
 13. Działalność na rzecz osób bezrobotnych;
 14. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 15. Edukacja społeczno-zawodowa;
 16. Wymiana międzynarodowa młodzieży;
 17. Pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych i ich rodzinom;
 18. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 19. Podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej;
 20. Ochrona i promocja zdrowia;
 21. Promocja i organizacja wolontariatu;

Prowadzone działania
Stowarzyszenie pomaga młodzieży w pracy Grupy Teatralnej Warto.
Teatr wystawiał z dużym powodzeniem w Zamościu, Lublinie, Tomaszowie Lub. i Biłgoraju spektakle pt.: ”Oskar i pani Róża” oraz ”Zraniony Pasterz”.
Stowarzyszenie organizuje cykliczne rozgrywki piłkarskie dla dzieci i młodzieży oraz regularne treningi.
W roku 2007 pierwszą wycieczkę rowerową.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej