Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Odysseas Stowarzyszenie Greków w Polsce
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
601 386 087
Telefon
71 347 65 68
Telefon
71 347 65 68
Adres rejestrowy
Ulica
Ruska 46a
Kod pocztowy
50-079
Miejscowość
Wrocław
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000279678
REGON
02061602700000
NIP
898-21-24-089
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2007
Ludzie
Liczba członków
98
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia jest:

 1. Poznawanie, propagowanie i kultywowanie dziedzictwa tradycji i kultury greckiej;
 2. Pogłębianie i poszerzanie dialogu społeczeństw i narodów greckiego i polskiego;
 3. Obrona praw ludzkich i obywatelskich społeczeństw dzisiejszej Europy, ze szczególnym uwzględnieniem praw mniejszości i społeczności religijnych;
 4. Działanie na rzecz wzajemnej tolerancji różnych grup etnicznych i społecznych oraz odbudowy zaginionego etosu zgodnego i pełnego wzajemnego szacunku współżycia na obszarach stanowiących wspólne dziedzictwo kulturowe i cywilizacyjne;
 5. Przyczynianie się do pogłębienia i rozpowszechniania wiedzy o historii i współczesności krajów Europy w duchu obiektywizmu i tolerancji;
 6. Edukacja i oświata dzieci, młodzieży oraz dorosłych;
 7. Podejmowanie oraz wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych, gospodarczych, ekologicznych, naukowych, kulturalnych, których podstawowym wyznacznikiem jes
  a. rozwijanie i propagowanie idei integracji i tolerancji w różnych sferach życia społecznego;
  b. wielokierunkowy zrównoważony rozwój społeczeństwa z poszanowaniem zasad demokracji;
  c. dostosowanie warunków życia społeczności lokalnych do europejskich standardów gospodarczych, ekonomicznych, oświatowych i kulturalnych;
  d. ochron, rozwój i propagowanie kultury mniejszości narodowych i grup etnicznych
  e. wspomaganie procesów przedsiębiorczości i procesów innowacyjnych;
  f. promocja dokonań gospodarczych i kulturalnych społeczności lokalnych i całego regionu kraju oraz poza jego granicami;
  g. nawiązywanie i umacnianie kontaktów międzynarodowych;
  h. rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem;
  i. działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, bezrobotnych oraz zagrożonych bezrobociem ze szczególnym uwzględnieniem młodzież
 8. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami polskim i greckim.
 9. Reprezentowanie społeczności greckiej wobec władz państwowych, samorządowych i instytucji publicznych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
taniec
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
edukacja kulturalna
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej