Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Odysseas Stowarzyszenie Greków w Polsce
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
601 386 087
Telefon
71 347 65 68
Telefon
71 347 65 68
Adres rejestrowy
Ulica
Ruska 46a
Kod pocztowy
50-079
Miejscowość
Wrocław
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000279678
REGON
02061602700000
NIP
898-21-24-089
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2007
Ludzie
Liczba członków
98
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia jest:

 1. Poznawanie, propagowanie i kultywowanie dziedzictwa tradycji i kultury greckiej;
 2. Pogłębianie i poszerzanie dialogu społeczeństw i narodów greckiego i polskiego;
 3. Obrona praw ludzkich i obywatelskich społeczeństw dzisiejszej Europy, ze szczególnym uwzględnieniem praw mniejszości i społeczności religijnych;
 4. Działanie na rzecz wzajemnej tolerancji różnych grup etnicznych i społecznych oraz odbudowy zaginionego etosu zgodnego i pełnego wzajemnego szacunku współżycia na obszarach stanowiących wspólne dziedzictwo kulturowe i cywilizacyjne;
 5. Przyczynianie się do pogłębienia i rozpowszechniania wiedzy o historii i współczesności krajów Europy w duchu obiektywizmu i tolerancji;
 6. Edukacja i oświata dzieci, młodzieży oraz dorosłych;
 7. Podejmowanie oraz wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych, gospodarczych, ekologicznych, naukowych, kulturalnych, których podstawowym wyznacznikiem jes
  a. rozwijanie i propagowanie idei integracji i tolerancji w różnych sferach życia społecznego;
  b. wielokierunkowy zrównoważony rozwój społeczeństwa z poszanowaniem zasad demokracji;
  c. dostosowanie warunków życia społeczności lokalnych do europejskich standardów gospodarczych, ekonomicznych, oświatowych i kulturalnych;
  d. ochron, rozwój i propagowanie kultury mniejszości narodowych i grup etnicznych
  e. wspomaganie procesów przedsiębiorczości i procesów innowacyjnych;
  f. promocja dokonań gospodarczych i kulturalnych społeczności lokalnych i całego regionu kraju oraz poza jego granicami;
  g. nawiązywanie i umacnianie kontaktów międzynarodowych;
  h. rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem;
  i. działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, bezrobotnych oraz zagrożonych bezrobociem ze szczególnym uwzględnieniem młodzież
 8. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami polskim i greckim.
 9. Reprezentowanie społeczności greckiej wobec władz państwowych, samorządowych i instytucji publicznych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
taniec
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
edukacja kulturalna
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej