Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Ruch Wspierania Kobiet w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
604 203 806
Adres rejestrowy
Ulica
Swobodna 43 lok. 34
Kod pocztowy
15-756
Miejscowość
Białystok
Województwo
podlaskie
Powiat
Białystok
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000279471
REGON
20014400000000
NIP
5423028729
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Ruchu Wspierania Kobiet jest:

 1. promowanie udziału organizacji pozarządowych w budowie społeczeństwa obywatelskiego,
 2. wspieranie społecznej aktywności kobiet,
 3. przyczynianie się do tworzenia tożsamości środowiskowej organizacji zrzeszających kobiety,
 4. pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami zrzeszającymi kobiety,
 5. pomoc w prezentowaniu dorobku organizacji kobiecych i zrzeszających kobiety władzom państwowym, samorządowym, sektorowi gospodarczemu oraz szerokiej publiczności,
 6. promowanie współdziałania z samorządem terytorialnym, sektorem państwowym i gospodarczym oraz politykami,
 7. prowadzenie lobbingu na rzecz wspólnych celów organizacji pozarządowych zrzeszających kobiety,
 8. prowadzenie działań w kierunku profilaktyki uzależnień,
 9. przeciwdziałanie przemocy oraz innym patologiom w rodzinie,
 10. przeciwdziałanie patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu,
 11. upowszechnianie i ochronę praw konsumentów,
 12. rozwój psychofizyczny kobiet,
 13. promocję i organizację wolontariatu,
 14. opiniowanie aktów prawnych dotyczących ważnych kwestii społecznych mających na celu szeroko rozumiane dobro kobiet,

Ruch Wspierania Kobiet realizuje swoje cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności poprzez:

 1. pomoc w organizowaniu lokalnych, wojewódzkich, regionalnych i ogólnopolskich spotkań, seminariów, szkoleń i warsztatów,
 2. współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym charakterze,
 3. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego, zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego,
 4. prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych,
 5. działalność charytatywną na rzecz kobiet,
 6. ochronę i promocję zdrowia kobiet i ich otoczenia,
 7. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej kobiet pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 8. upowszechnienie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 9. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 10. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 11. działalność propagującą naukę, edukację, oświatę i wychowanie w rodzinie oraz dla społeczeństwa,
 12. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 13. pomoc w zdobywaniu funduszy organizacjom i osobom współorganizującym i koordynującym spotkania Ruchu Wspierania Kobiet.

Prowadzone działania:

Nasze stowarzyszenie pomaga kobietom każdego wyznania, koloru skóry, sytuacji. 
Ruch Wspierania Kobiet prowadzi wszelkie działania mające na celu niesienie kobietom pomocy o różnym charakterze.
Tworzymy w Ruchu Wspierania Kobiet grupy wzajemnego wsparcia osób o podobnych zainteresowaniach, mających dzieci w tym samym wieku, będące w podobnej sytuacji życiowej, aby czuły się dobrze w swoim gronie i mogły wymieniać swoje doświadczenia.

Prowadzimy konsultacje i szkolenia.

Aspekty naszych działań to:

 1. Odnalezienie się kobiet na rynku pracy;
 2. Wspieranie kariery zawodowej;
 3. Popieranie kobiet w polityce;
 4. Udzielanie pomocy prawnej i psychologicznej kobiecie (tu także kobiecie - matce);
 5. Służenie konsultacjami prawnymi, pedagogicznymi oraz specjalistycznymi: jak założyć firmę, napisać biznes plan, wnioski o dotacje.
  Naszą ofertę kierujemy do indywidualnych odbiorczyń, kobiet wracających na rynek pracy, kobiet zmieniających pracę, kobiet chcących aktywizować swoje życie. Nasza oferta jest także skierowana do instytucji, które chciałyby skorzystać dla swoich odbiorców, osób współpracujących.
  Prowadzimy szkolenia z zakresu:
 6. zakładania własnej firmy,
 7. NLP;
 8. pisania cv i listów motywacyjnych
 9. wiele krótkich szkoleń celowych dla osób weryfikujących swoje oczekiwania i możliwości - tu - samoocena, efektywność pracy, wartości i cele itd.

RWK pomaga we wsparciu moralnym, prawnym i społecznym. Staramy się scalać środowiska, pomagać w sytuacjach kryzysowych. Rozpoznajemy problemy i weryfikujemy je z grupami środowiskowymi a następnie opracowujemy plany ich rozwiązywania i staramy się je realizować. Sprawdzamy także skuteczność działań, jakie podjęliśmy i ewaluować nasze procesy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej