Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Przewlekle Chorych "ULKA"

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Przewlekle Chorych "ULKA"
Kontakt
Telefon
604 282 228
Telefon
606 104 410
Adres rejestrowy
Ulica
Solna Góra 36 lok. 9
Kod pocztowy
32-700
Miejscowość
Bochnia
Województwo
małopolskie
Powiat
bocheński
Gmina
Bochnia
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000277304
REGON
12045265700000
NIP
868-18-62-065
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misją Stowarzyszenia jest dążenie do aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych w życiu społecznym i zawodowym przez prowadzenie działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych wyczerpujących zapisy wynikające z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W swojej działalności kierujemy się dwoma maksymami:

"Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi"

Jan Paweł II

oraz

Mierz wysoko! Masz wsparcie!

WYBRANE CELE DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA:

 • Działania na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych przewlekle chorych oraz niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób chorych na cukrzycę, niewidomych i słabo widzących, wspierania członków rodzin, opiekunów oraz otoczenia wcześniej wymienionych osób.
 • Organizowanie pomocy materialnej i niezbędnego szeroko rozumianego wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych przewlekle chorych oraz niepełnosprawnych.
 • Gromadzenie, upowszechnianie - w tym publikowanie informacji związanych z problematyką osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych ich najbliższego otoczenia.
 • Organizowanie poradnictwa i rehabilitacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych przewlekle chorych oraz niepełnosprawnych.
 • Organizowanie i prowadzenie szeroko rozumianej działalności szkoleniowej i edukacyjnej dla członków Stowarzyszenia i podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia, instytucji i organizacji deklarujących chęć uczestnictwa w takich szkoleniach.
 • Organizowanie czasu wolnego, aktywnych form wypoczynku i rekreacji oraz upowszechnianie szeroko rozumianej kultury wśród dzieci, młodzieży i dorosłych przewlekle chorych oraz niepełnosprawnych.
  Szeroko rozumiana rehabilitacja oraz integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych z uwzględnieniem ich indywidualnych uzdolnień i predyspozycji.
 • Budowanie dialogu społecznego w celu tworzenia trwałego pomostu integrującego instytucje rządowe, samorządowe, placówki edukacyjne, pracodawców, lokalne społeczności oraz osoby niepełnosprawne i przewlekle chore.
  Przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu oraz ograniczanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych.
 • Kreowanie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych.
 • Budowanie otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa wrażliwego na problemy osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych.
 • Upowszechnianie dostępu do informacji zwłaszcza elektronicznej oraz wykorzystywanie nowoczesnych technik informacyjnych przez osoby niepełnosprawne oraz przewlekle chore.

Pełny tekst Statutu Stowarzyszenia znajduje się w dziale Pobierz na naszej stronie WWW.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa dziecka
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Zarząd

Wiktor Tomana, Prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej