Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Centrum Edukacji Nieformalnej i Outdooru
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
91 418 83 71
Telefon
91 418 83 74
Adres rejestrowy
Ulica
Czarnocin 2
Kod pocztowy
72-112
Miejscowość
Stepnica
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
goleniowski
Gmina
Stepnica
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000273798
REGON
32031449800000
NIP
856-17-79-611
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
20
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja

 1. Promowanie wszelkich form edukacji nieformalnej wśród różnych grup społecznych i prowadzenie aktywnej działalności w tym zakresie.
 2. Podnoszenie kwalifikacji osób zainteresowanych działalnością w sferze edukacji nieformalnej oraz kreowanie postaw liderów grup nieformalnych.
 3. Promowanie inicjatyw i przedsięwzięć młodzieżowych.
 4. Wspieranie różnych form aktywności społecznej młodych ludzi.
 5. Popularyzacja idei ”outdoor” i form aktywności ruchowej.
 6. Kształtowanie umiejętności życia i współżycia w różnych grupach społecznych.
 7. Kształtowanie cech i postaw społecznie użytecznych.
 8. Działanie na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego.
 9. Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  10.Promowanie postaw proekologicznych.
  11.Promowanie zdrowego stylu życia.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie organizuje kursy, warsztaty, szkolenia oraz inne zajęcia o charakterze edukacyjnym przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Siedzibą Stowarzyszenia jest mała wieś popegeerowska Czarnocin nad Zalewem Szczecińskim. Dlatego też duża część działań Stowarzyszenia jest związana z działalnością na rzecz lokalnej społeczności. Staramy się ożywić świetlicę wiejską i zaktywizować jej działalność organizując m.in. kółka zainteresowań oraz imprezy okolicznościowe dla mieszkańców.

Współpracujemy stale z innymi organizacjami pozarządowymi o podobnym profilu działania (również z zagranicy), lokalnym samorządem na wszystkich szczeblach, Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz pobliską szkołą.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
taniec
edukacja kulturalna
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Magdalena Jędrzejczyk, Członek Zarządu
Marcin Jabłoński, Wiceprezes Stowarzyszenia
Maciej Obiegły, Wiceprezes Stowarzyszenia
Irmina Łachacz, Prezes Stowarzyszenia
Jerzy Kaczor, Członek Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej