Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Andrychowskie Stowarzyszenie Hodowców Ptaków Ozdobnych "Egzotyka" w likwidacji

Andrychowskie Stowarzyszenie Hodowców Ptaków Ozdobnych "Egzotyka" w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Kościelna 14
Kod pocztowy
34-125
Miejscowość
Sułkowice
Województwo
małopolskie
Powiat
wadowicki
Gmina
Andrychów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000238136
REGON
12015727200000
NIP
551-24-44-599
Rok powstania
2005
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

1) upowszechnianie hodowli ptaków egzotycznych, ozdobnych i śpiewających wśród szerokiej rzeszy społeczeństwa, głównie wśród dzieci i młodzieży posługując się przy tym metodami dozwolonymi przez obowiązujące prawo; 2) propagowanie hodowli ptaków szczególnie tych gatunków, których liczba katastrofalnie się zmniejsza z powodu gwałtownie postępującej degradacji środowiska naturalnego. To właśnie dzięki hodowlom amatorskim na świecie uratowano kilka gatunków ptaków od całkowitej zagłady; 3) współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami działającymi na rzecz ochrony przyrody, a w szczególności tworzenia i ochrony biotopów lęgowych ptaków; 4) kształtowanie właściwego stosunku człowieka do przyrody; 5) nadzór nad racjonalną hodowlą ptaków i udzielanie porad fachowych oraz integracja środowisk hodowców ptaków i instytucji działających na rzecz ochrony przyrody, a w szczególności awifauny; 6) współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi w zakresie ekologii i ochrony ptactwa przyrodniczego w tym zakresie.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej