Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Fundacja Marty Chojnowskiej "Przerwij Ciszę"

Fundacja Marty Chojnowskiej "Przerwij Ciszę"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
24 264 17 51
Telefon
24 264 17 51
Telefon
883 152 400
Adres rejestrowy
Ulica
Sienkiewicza 3 lok. 22
Kod pocztowy
09-402
Miejscowość
Płock
Województwo
mazowieckie
Powiat
Płock
Adres biura
Dni i godziny pracy
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00
Ulica
Gradowskiego 3A
Kod pocztowy
09-402
Miejscowość
Płock
Województwo
mazowieckie
Powiat
Płock
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000282692
REGON
14102318000000
NIP
774-30-11-944
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja powstała 18 czerwca 2007 roku z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych i niesłyszących oraz grupy ludzi dobrej woli, którym nieobojętny jest los najsłabszych.

Jesteśmy Fundacją niosącą pomoc dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym niepełnosprawnym, w tym niesłyszących. Jesteśmy jedyną organizacją na terenie powiatu płockiego zajmującą się problematyką osób niesłyszących.

Dysponujemy wykwalifikowaną i sprawdzoną kadrą, tak w zakresie terapeutów zatrudnionych na etat jak i pedagogów współpracujących z Fundacją od wielu lat. Prowadzimy zajęcia terapeutyczne , logopedyczne, korekcyjno kompensacyjne, rehabilitacyjne z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych oraz blok zajęć z zakresu neurokinezjologii. Ponadto organizujemy cyklicznie kursy języka migowego (obecnie przeszkoliliśmy w tym zakresie 660 osób z terenu całej Polski), realizujemy również szkolenia z zakresu: neurokinezjologii, terapii dzieci z wadą słuchu pt: "Jak pracować z dzieckiem niesłyszącym". Organizujemy konferencje i sympozja z różnych dziedzin medycyny, terapii i edukacji.

Na swoim koncie Fundacja ma także doświadczenia w zakresie realizowania projektów finansowanych ze środków zewnętrznych:
-realizacja projektu "Naucz się z Nami rozmawiać I edycja": ze środków Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka;
-realizacja projektu "Przerwij ciszę" współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL, Działanie 7.2.2.;
-realizacja dwóch projektów z Działania 9.5 POKL -oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich;
-realizacja kursów języka migowego "Naucz się z Nami rozmawiać" (edycje II - VII);
-realizacja programów dofinansowanych w ramach zadań zleconych ze środków Urzędu Miasta Płocka: "Gabinet - rehabilitacji słuchu i mowy - MOTYLEK" i "Naucz się ze mną pracować"; "Pomóżmy sobie i innym" realizowanym od 2012r do 2015r;
-realizacja pięciu projektów współfinansowanych z Urzędu Marszałkowskiego województwa mazowieckiego MCPS (kursy języka migowego;
-realizacja autorskich programów własnych tj. między innymi publikację dla dzieci niesłyszących "METODA OZO - karty pracy dla dzieci niesłyszących", "Podręczny słownik języka migowego dla służb społecznych" oraz Multimedialny program do nauki dzieci niesłyszących "Znam, Umiem, Rozumiem";
-realizacja pierwszej w Polsce Kampanii na rzecz Ustawy o języku migowym i innych środkach wspierania komunikowania się promującą język migowy "Naucz się z Nami rozmawiać";
-realizacja projektu współfinansowanego ze środków Urzędu Miasta Płocka "Pomóżmy sobie i innym"- zajęcia rewalidacyjne oraz z zakresu neurokinezjologii;
-realizacja projektu współfinansowanego ze środków PFRON na zajęcia logopedyczne i rewalidacyjne arteterapii oraz z zakresu neurokinezjologii;
-realizacja projektu współfinansowanego przez UMP "Świerszczyki" na 2013r z zakresu pomocy społecznej dotyczący zajęć korekcyjnych dla dzieci niepełnosprawnych z Płocka;
-realizacja projektu "Terapia ruchem" współfinansowanego przez Fundację Fundusz Grantowy dla Płocka na zajęcia sportowe dla dzieci niepełnosprawnych;
-w chwili obecnej realizacja projektu "Terapia ruchem" współfinansowanego ze środków PFRON na zajęcia korekcyjne, z zakresu muzykoterapii, aquaterapii oraz neurokinezjologii.

Od stycznia 2014r prowadzimy przy Fundacji Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną "Motylek".

Fundacja jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonych przez WUP w Warszawie.

Na bieżąco prowadzimy szkolenia, kursy dla rodziców dzieci niesłyszących, nauczycieli i fizjoterapeutów z zakresu neurokinezjologii, rehabilitacji słuchowej oraz z zakresu komunikacji alternatywnej i pozawerbalnej, język migowy.

Prowadzimy także konsultacje dla rodziców, nauczycieli ze specjalistami z zakresu pracy terapeutycznej z dziećmi niesłyszącymi (surdologopedzi, surdopedagodzy, psycholodzy, otolaryngolodzy) z Warszawy, Gdańska, Łodzi.

Współpracujemy z firmami zajmującymi się problematyką osób z wadą słuchu (GEERS, OTICON, SONO, AUDIOFON) na terenie Płocka, Warszawy i Łodzi.

Jesteśmy otwarci na kontakty i współpracę z podobnymi ośrodkami w kraju i za granicą. Kładziemy nacisk na działania w dziedzinie edukacji, terapii, turystyki i sportu wykorzystania nowoczesnych technologii w terapii.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
rehabilitacja, terapia
pomoc psychologiczna
poradnictwo specjalistyczne
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej