Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Fundacja Więcej Serca
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
12 442 02 03
Telefon
507 512 801
Telefon
12 378 31 94
Adres rejestrowy
Ulica
Osiedle Złotej Jesieni 15B lok. 2
Kod pocztowy
31-828
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000280389
REGON
12046357200000
NIP
678-30-16-290
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja została powołana w celu:

 1. Pomocy społecznej dla dzieci i ich rodzin mieszkających na terenie Krakowa, a w szczególności Nowej Huty.
 2. Zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego dzieci:
  a) z rodzin ubogich;
  b) z rodzin patologicznych;
  c) z rodzin niepełnych.
 3. Pomocy w organizacji rehabilitacji i usprawniania funkcji życiowych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez:
  a) organizację zajęć rehabilitacyjnych
  b) pomoc w zakresie pozyskiwania sprzętu rehabilitacyjnego i innego.
 4. Organizowania wymian dzieci i młodzieży pochodzących z Małopolski z innymi krajami Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Szerzenia wśród dzieci i młodzieży świadomości europejskiej, wiedzy o Europie i programach europejskich oraz rozwijanie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej.
 6. Popularyzacji wśród dzieci i młodzieży wiedzy z zakresu ochrony środowiska naturalnego, przyrodoznawstwa, ekologii oraz promocji działań proekologicznych.
 7. Współdziałania z władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami, organizacjami politycznymi i społecznymi oraz pozarządowymi na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży.
 8. Organizacji pomocy społecznej.
 9. Organizacji działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, ojcostwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz poprawy jakości życia rodziny w wymiarach osobistym, rodzinnym, społecznym, zawodowym i ekonomicznym.
 10. Ochrony i promocji zdrowia psychicznego.
 11. Organizacji działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
 12. Organizacji działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 13. Organizacji działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 14. Działania na rzecz kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego.
 15. Prowadzenia działalności szkoleniowej.
 16. Współpracy z instytucjami państwowymi i organizacjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracy krajowej i zagranicznej z instytucjami naukowymi i leczniczymi oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Urszula Pasieka-Broczkowska, wiceprezes
Joanna Tabiś, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej