Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Fundacja Pomocy Społecznej "Chodźmy Razem"

Fundacja Pomocy Społecznej "Chodźmy Razem"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
46 833 35 22
Strona na Facebooku
Adres rejestrowy
Ulica
Iwaszkiewicza 8 lok. 4
Kod pocztowy
96-100
Miejscowość
Skierniewice
Województwo
Łódzkie
Powiat
Skierniewice
Gmina
Skierniewice
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000276365
REGON
10034703100000
NIP
836-17-96-958
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja: 1. Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, bytowej i losowej. 2. Profilaktyka i terapia uzależnień oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej. 3. Promocja zdrowego stylu życia. 4. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. 5. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży; edukacja społeczna i patriotyczna. 6. Promowanie zdolnych dzieci i młodzieży w rozwijaniu swoich umiejętności. Fundacja od początku istnienia realizuje powyższe cele podejmując następujące działania: 1. Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci. 2. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej. 3. Wspieranie rodzin poprzez prowadzenie poradnictwa rodzinnego i terapii rodzinnej. 4. Współpracuje z instytucjami kultury, dzięki którym zapewniamy naszym podopiecznym: bezpłatny trening piłki nożnej na hali sportowej, zajęcia na strzelnicy sportowej, basen, zajęcia taneczne, plastyczne, teatralne, kulinarne oraz aerobik. 5. Udział w organizacji imprez otwartych: Biegi Papieskie, Rajd na Orientację, Piknik Rodzinny, Turniej Tańca Towarzyskiego, Turnieje Sportowe, Wycieczki Integracyjne. 6. Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka. 7. Organizacja zabawy choinkowej dla dzieci. 8. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci. 9. Organizowanie i wydawanie posiłków dla dzieci objętych działalnością statutową fundacji. 10. Wsparcie instytucji opiekuńczych oraz osób prywatnych darami rzeczowymi pozyskiwanymi od darczyńców. 11. Pozyskiwanie sponsorów dla placówek medycznych. 12. Współpracę z ośrodkami pomocy społecznej i innymi fundacjami działającymi w podobnym zakresie.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
księgowość, zarządzanie finansami
wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama

Zarząd

Beata Czyżewka, prezes fundacji
Katarzyna Marszałek, członek zarządu
Łucja Supera, sekretarz fundacji
Wioletta Krause-Badur, wiceprezes fundacji
Jan Rawa, członek zarządu

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji