Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Fundacja ARTeria
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
Biuro Fundacji jest czynne pon. - czw. w godz. 15.00 - 19.00.
Ulica
Gajowa 9
Kod pocztowy
41-807
Miejscowość
Zabrze
Województwo
śląskie
Powiat
Zabrze
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000269041
REGON
24060001000000
NIP
648-26-18-597
Rok powstania
2006
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja ARTeria realizuje różnorodne projekty wspierające szeroko rozumiany rozwój regionalny i aktywizację środowisk lokalnych głównie poprzez działania związane z kulturą i edukacją. Realizuje także działania związane ze wsparciem sektora pozarządowego i instytucji działających na płaszczyźnie kultury, także projekty związane z rozwojem samorządności i świadomości obywatelskiej, upowszechnianiem praw człowieka i działaniami wspomagającymi rozwój demokracji.

Fundacja ARTeria jest członkiem Culture Action Europe, międzynarodowej sieci, która od 1992 roku pełni funkcję swoistego adwokata reprezentującego sektor kultury na poziomie europejskim, aktywnie włączając się we współtworzenie polityki kulturalnej Unii Europejskiej. Fundacja jest także, wraz z jedenastoma partnerami z 11 krajów Unii Europejskiej, członkiem założycielem European Cultural Learning Network.

Fundacja ARTeria realizuje swoje cele statutowe w ramach trzech działów:

  1. ART&NET - projekty artystyczne oraz działania związane z rozwojem i aktywnością sieci organizacji pozarządowych i instytucji działających w sferze kultury, rozwojem mediów obywatelskich i społeczeństwa obywatelskiego
  2. ARTeriodziedzictwo - działania związane z dziedzictwem kulturowym
  3. ARTeriopublikacje - działalność wydawnicza i wystawiennicza Fundacji.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
planowanie strategiczne i operacyjne
budowanie zespołu i zarządzanie nim
PR i promocja organizacji
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Zarząd

Anna Ochmann, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej