Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie Pracownia Integracji Społecznej Przystań Kultur

Stowarzyszenie Pracownia Integracji Społecznej Przystań Kultur
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Turkusowa 1 lok. 27
Kod pocztowy
60-658
Miejscowość
Poznań
Województwo
wielkopolskie
Powiat
Poznań
Gmina
Poznań
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000423281
REGON
30213922400000
NIP
779-24-06-335
Rok powstania
2012
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
20
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misją Stowarzyszenia są działania na rzecz integracji społecznej i edukacji międzykulturowej jednostek i grup, które z różnych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji społecznej, zawodowej lub życiowej.

Nasze działania ukierunkowane są na wszechstronną pomoc świadczoną na rzecz osób i grup wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją. Ułatwiamy aklimatyzację osobom w nowych środowiskach, pomagamy podnieść się z trudności i wspieramy w rozwoju.

Działamy na rzecz:

  • mniejszości narodowych i etnicznych,
  • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem,
  • rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
  • nauki, oświaty, edukacji i wychowania,
  • wsparcia szkoleniowego i informacyjnego organizacji pozarządowych i podmiotów publicznych i prywatnych,
  • przeciwdziałania patologiom społecznym,
  • integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  • promocji i organizacji wolontariatu, praktyk i staży.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Zarząd

Aleksandra Tężycka, członek zarządu
Aneta Grześkowiak, sekretarz
Emilia Wallhem, wiceprezes
Emilia Wojtczak, wiceprezes
Katarzyna Banaszak, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej