Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Przystań
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 633 98 54
Adres rejestrowy
Ulica
Bajana 33 lok. 2
Kod pocztowy
01-904
Miejscowość
Warszawa-Bielany
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Bielany
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000406371
REGON
14595074600000
NIP
118-20-82-517
Rok powstania
2011
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2014
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja prowadzi wszechstronne działania na rzecz wymienionych poniżej grup osób:

  • osób chorych (ze szczególnym wskazaniem na osoby chore onkologicznie),
  • osób niepełnosprawnych,
  • osób po 50 roku życia bez względu na stan zdrowia,
  • osób bliskich wymienionych powyżej grup osób,
    w tym: z zakresu pomocy społecznej, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej osobom objętym celami działania Fundacji oraz wyrównywania szans tych osób; prowadzenia działalności na rzecz aktywizacji, integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z uwagi na wiek, chorobę czy niepełnosprawność; z zakresu nauki, edukacji i oświaty adresowane do osób objętych celami działania Fundacji; z zakresu ochrony i promocji zdrowia wśród osób objętych celami działania Fundacji; z zakresu promocji aktywnego stylu życia wśród osób objętych celami działania Fundacji; z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej, turystyki, krajoznawstwa, kultury i sztuki wśród osób objętych celami działania Fundacji;
    działalności charytatywnej; promocja i organizacja wolontariatu.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej