Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzierżoniowskiego Ekonomika

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzierżoniowskiego Ekonomika
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
74 831 26 18
Telefon
74 831 26 18
Adres rejestrowy
Ulica
Słowiańska 6
Kod pocztowy
58-200
Miejscowość
Dzierżoniów
Województwo
dolnośląskie
Powiat
dzierżoniowski
Gmina
Dzierżoniów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000274502
REGON
02047417100000
NIP
882-20-32-295
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2007
Ludzie
Liczba członków
48
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest na rzecz ogółu społeczności, a nadrzędnym celem jego działania jest upowszechnianie i ochrona praw dziecka.

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności:
1) edukacyjnej, wychowawczej, kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej, turystycznej i prozdrowotnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w wyżej wymienionych przedsięwzięciach w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
2) Na rzecz wyrównywania szans osobom w trudnej sytuacji życiowej.
3) Na rzecz wspierania rozwoju osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
4) Na rzecz bezpieczeństwa, ochrony i promocji zdrowia.
5) Na rzecz osób niepełnosprawnych.
6) Na rzecz aktywizacji zawodowej.
7) Charytatywnej.
8) Na rzecz propagowania misji szkoły oraz współpracy z kombatantami,
9) Na rzecz historii, kultury i sztuki.
10) Na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i ekologii.
11) Na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym.
12) Na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
13) Na rzecz poprawę infrastruktury Zespołu Szkół Nr 3 im. Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej w Dzierżoniowie.
14) Wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
teatr
film
taniec
literatura, czasopisma
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Zarząd

Anna Osiewała, Członek
Gabriela Bucka-Orłowska, Członek
Katarzyna Pańczak, Sekretarz
Jolanta Pietrzak, Skarbnik
Grażyna Furgała, Wiceprezes
Dorota Pieszczuch, Prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej